ثبت بین‌المللی برند، علامت

انواع خدمات ثبت علامت، ثبت برند، دعاوی حقوقی در همه‌ی نقاط دنیا
مالکیت فکری - وکالت عرفان

امروزه شرکتها و اشخاص برای گسترش بازار و توسعه تجارت خود به دنبال راه یابی به بازارهای بین المللی هستند، دستیابی به این بازارها هم به رونق و سودآوری بنگاههای اقتصادی کمک میکند و هم در یک نگاه کلان بر شکوفایی اقتصاد کشور موثر است.
یکی از مهمترین مقدمات صادرات کالا، ثبت علامت تجاری (برند) در کشور مقصد است، علیرغم تهدیدهای موجود در بازار رقابتی و احتمال ثبت علامت شما توسط سایر رقبا به منظور ایجاد اختلال و جلوگیری از صدور کالا به بازار کشورهای هدف، اخیرا در قوانین بسیاری از کشورها ثبت علامت تجاری از پیش شرطهای ورود کالاست. به عنوان نمونه وزارت اقتصاد و بازرگانی عراق در مقررات اخیرالتصویب خود ثبت علامت تجاری یک کالا را برای اجازه ورود آن ضروری می داند.

ثبت علامت در مقیاس بین المللی از دو طریق صورت می پذیرد:

۱-سیستم بین المللی مادرید: راه اول ثبت از طریق سیستم بین المللی مادرید است که به موجب عهدنامه مادرید (که ایران نیز از کشورهای عضو این موافقت نامه است) متقاضی ثبت علامت در هریک از کشورهای عضو می تواند با مراجعه به اداره ثبت علامت کشور خود (کشور مبدا) ثبت علامت خود را در هریک از کشورهای عضو یا انتخاب آنها و پرداخت هزینه های مربوط درخواست نماید.
یکی از پیش شرط های مهم ثبت علامت از این طریق ثبت علامت در کشور مبدا (کشور متقاضی) است و نکته مهم دیگر اینکه بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسایه ای که مقصد تجاری بسیاری از بازرگانان را تشکیل می دهند عضو این موافقتنامه نیستند. صرفِ تقدیم اظهارنامه در کشورهای مبدا برای درخواست ثبت علامت در کشورهای عضو، کافی است ولی متقاضی موظف است ظرف سه سال ثبت قطعی علامت خود را به اطلاع کشورهای انتخابی خود برساند درغیر اینصورت ثبت علامت در این کشورها کان لم یکن خواهد شد.
فرض کنید متقاضی در ایران ثبت علامت تجاری "الف" را به موجب اظهارنامه تقاضا داده است. متقاضی می تواند با اعلام شماره اظهارنامه علامت خود در ایران و یا ارائه گواهینامه ثبت علامت در ایران ، ثبت علامت خود را در کشور های عضو مادرید تقاضا نماید لیکن چنانچه صرفا اظهارنامه در ایران تقدیم شده باشد و علامت هنوز به ثبت نرسیده باشد، گواهی ثبت علامت در ایران باید ظرف مدت 3 سال به سازمان جهانی وایپو (که متصدی اجرای موافقت نامه مادرید است) ارائه شود. حال اگر ثبت علامت "الف" در ایران با مشکل مواجه شود و یا علامت ثبت شده باشد و به هر دلیلی باطل شود و متقاضی موفق به اخذ گواهی ثبت علامت "الف" در کشور ترکیه از طریق سیستم مادرید شده باشد گواهی ثبت علامت ترکیه به این دلیل باطل خواهد شد چرا که گواهین
امه علامت مبدا (در مثال ما ایران) فاقد اعتبار شده است. بنابراین در سیستم مادرید اظهارنامه علامت و علامت ثبت شده در کشور مبدا بسیار اهمیت دارد و ثبت علائم در سایر کشور ها منوط به بقاء اعتبار علامت تجاری ثبت شده متقاضی در ایران است.
از مزایای ثبت بین المللی مادرید حذف هزینه های ترجمه رسمی و استخدام وکیل در کشورهای متعدد است. باید توجه داشت که متقاضی میبایست کلیه هزینه های مورد نیاز جهت ثبت را بدوا در حساب سازمان جهانی مالکیت فکری wipo به فرانک سوییس پرداخت نماید که برای هرکشور متفاوت و به صورت مستقل محاسبه می شود. برای مثال هزینه ثبت علامت در آلمان753 فرانک و در ترکیه 726 فرانک می باشد و چنانچه درخواست ثبت علامت در این دو کشور را به عمل آید مجموع هزینه ها توسط متقاضی پرداخت خواهد شد.
۲-ثبت از طریق سیستم داخلی هر کشور:
راه دیگر برای ثبت علامت تجاری ثبت از طریق سیستم داخلی آن کشورها است در این مسیر متقاضی میبایست مدارک خود را به زبان کشور مقصد ترجمه و از کشورهای مورد نظر
وکیل استخدام نماید. یکی از مزایای این روش این است که نیازی به ثبت علامت در کشور متبوع (کشور مبدا) نیست و همانطور که اشاره کردیم بسیاری از کشورهای منطقه که مقصد اصلی تجار ایرانی را تشکیل می دهند، عضو موافقت نامه مادرید نبود و ثبت علامت آنها فقط از همین طریق امکانپذیر است.
از مزایای ثبت علامت با استفاده از سیستم داخلی کشور ها این است که علامت ثبت شده علامتی مستقل است و حتی بدون ثبت علامت در ایران امکان ثبت علامت در سایر کشور ها وجود دارد.
دفتر حقوقی تدبیر توسعه عرفان امکان ثبت علامت تجاری را از طریق سیستم مادرید و همچنین از طریق سیستم داخلی با همکاری موسسات حقوقی بین المللی در سرتاسر دنیا برای مراجعین خود فراهم نمود و در این امر به تجار ایرانی خدمت رسانی می نماید.مقالات و سوالات پرتکرار

ضرورت ثبت برند در عراق و چگونگی آن

مزایای ثبت برند در افغانستان و روش آن چیست؟