رسیدگی به در خواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین، در دادگاه خانواده، امکان پذیر است. اجرای حکم طلاق توافقی بدون حضور زوجین، در دفتر رسمی طلاق، توسط وکیل خانواده و وکیل طلاق توافقی، وجود دارد. تعدادی از موسسه های حقوقی، مدعی انجام طلاق توافقی بدون اعطا وکالت هستند، اما باید توجه داشت که این ادعا، دروغ است. موسسه حقوقی معتبر، که مسلط به حقوق خانواده و قانون جدید طلاق توافقی باشد، هیچ گاه ادعای خلاف قانون مطرح نمی نماید. بسیاری از موسسات حقوقی، مدعی استفاده از وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه هستند،

اما مطلع باشید که همکاری وکیل پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی که مدیران آن از وکلای دادگستری نیستند، خلاف مقررات کانون وکلای دادگستری و قابل تعقیب انتظامی می باشد. برای تقدیم دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین در دادگاه خانواده، لازم است که زوجین به وکیل پایه یک دادگستری، وکالت دهند. متن وکالت اعطایی به وکیل خانواده و وکیل طلاق توافقی با متن سایر پرونده ها متفاوت است و فقط برای این منظور توسط وکیل خانواده، تنظیم می شود. امکان اعطا وکالت زوجین، به وکیل خانواده به صورت توامان وجود ندارد و هر یک از زوجین باید به یک وکیل طلاق توافقی وکالت دهند. شرایط تقدیم دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین، رسیدگی به پرونده طلاق توافقی بدون حضور زوجین و اجرای حکم طلاق توافقی صادر شده از دادگاه خانواده، بدون حضور زوجین، در ادامه این نوشته که توسط وکیل خانواده، همکار گروه وکلای موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان و از کارآموزان موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه نوشته شده است، خواهد آمد.

سوالات احتمالی درباره طلاق توافقی بدون حضور زوجین

 • دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین، چه شرایطی دارد و به کدام مرجع تقدیم می شود؟
 • وکالتنامه وکیل طلاق توافقی در پرونده طلاق توافقی بدون حضور زوجین، چه شرایطی دارد؟
 • امکان تفویض وکالت طلاق توافقی از سوی زوجه، به وکیل طلاق توافقی وجود دارد؟
 • مراحل انجام طلاق توافقی بدون حضور زوجین چیست؟
 • اجرای حکم طلاق توافقی بدون حضور زوجین، چگونه است؟
 • ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند از مزایای طلاق توافقی بدون حضور زوجین در هیچ یک از مراحل برخوردار شوند؟

پاسخ سوالات بالا، به همراه اطلاعاتی درباره طلاق توافقی بدون حضور زوجین در دادگاه و دفتر اسناد رسمی ثبت طلاق، در ادامه توسط مشاور موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان به اشتراک گذارده خواهد شد.

شرایط دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین

برای تقدیم دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین، اعطاء وکالت از سوی زوجین، به وکیل طلاق توافقی و وکیل خانواده، الزامی است. با توجه به اینکه وکیل مدنی جهت طرح و پیگیری پرونده در دادگاه خانواده، امکان پذیر نیست، وکالت دادن به وکیل پایه یک دادگستری جهت تقدیم دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین، از الزامات است. توافقات اولیه و صورتجلسه توافق بر طلاق توافقی، از جمله تعیین تکلیف مهریه، تعیین تکلیف نفقه، تعیین تکلیف درباره اجرت المثل و نحله، تعیین تکلیف حضانت و نگهداری فرزندان مشترک در صورت وجود، از مواردی است که در صورتجلسه توافق باید قید شود و به انضمام دادخواست طلاق توافقی به دادگاه خانواده تقدیم شود. با توجه به قانون جدید طلاق توافقی که در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ آمده است، تعیین داور در پرونده های طلاق توافقی، لزومی ندارد. دادگاه خانواده پس از دریافت دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین، پرونده را جهت اظهار نظر مشاور خانواده به مراکز مشاوره خانواده، ارجاع می نماید تا نسبت به اعلام نظر اقدام نمایند. در این مرحله، وکیل طلاق توافقی در صورت داشتن اختیارات در وکالتنامه، می تواند به وکالت از موکل در مشاوره حضور یابد.

شرایط اجرای حکم طلاق توافقی بدون حضور زوجین

با توجه به توافقی بودن طلاق، اعتراض به حکم طلاق توافقی، جایگاهی ندارد. با اسقاط حق اعتراض توسط وکلای طرفین، دادگاه دستور اجرای حکم را یه دفتر رسمی طلاق می دهد و با توجه به اینکه حکم طلاق توافقی بدون حضور زوجین در دادگاه صادر شده است، در این مرحله لازم است زوجه، با مراجعه به یکی از آزمایشگاهها، گواهی عدم بارداری را جهت اجرای صیغه طلاق توافقی ارایه نماید. اجرای حکم طلاق توافقی بدون حضور زوجین، در دفتر اسناد رسمی طلاق، امکان پذیر است و نیازی به وکالت جدید ندارد.

مدارک لازم جهت دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین

 • شناسنامه کارت ملی و عقدنامه.
 • وکالتنامه وکیل توافقی با تصریح بر کلیه اختیارات قانونی در طرح پرونده و اجرای حکم و بذل مهریه و قبول بذل مهریه.
 • توافقنامه جهت تعیین تکلیف حقوق مالی و سایر موارد.
 • دادخواست طلاق توافقی.
 • پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی.

مرجع تقدیم دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین

دادخواست طلاق توافقی، در تهران و مراکز استانها، به دفاتر خدمات قضایی تقدیم می شود و بنا بر نشانی اعلامی طرفین به یکی از دادگاههای خانواده تهران و یا مراکز استانها، ارجاع می شود. در سایر حوزه های قضایی، دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین، مستقیما به دادگاه عمومی خانواده، تقدیم می شود. دادگاه خانواده به دادخواست طلاق توافقی، در صورت حضور وکلای طرفین، بدون نوبت و به صورت فوق العاده رسیدگی می نماید. گاهی ممکن است در اثر ازدحام پرونده های طلاق توافقی، جهت رسیدگی به دادخواست های طلاق توافقی بدون حضور زوجین، نوبیت رسیدگی تعیین شود. روال رسیدگی به پرونده ای طلاق توافقی در دادگاههای خانواده تهران، بدون تعیین وقت می باشد.

وکیل متخصص خانواده و وکیل طلاق توافقی

وکیل پایه یک دادگستری، و با تجربه کافی در پرونده های خانواده، امکان اعلام وکالت در پرونده های طلاق توافقی بدون حضور زوجین در دادگاه و دفتر رسمی ثبت طلاق را دارد. گاهی ممکن است زوجه، وکالت طلاق از سوی زوج را داشته باشد. اما این وکالت محضری و مدنی جهت حضور از طرف زوج در دادگاه خانواده و طرح دادخواست طلاق توافقی کافی نیست. زوجه مکلف است وکالت محضری را به یکی از وکلای پایه یک دادگستری تفویض نموده تا طرفین بتوانند دادخواست طلاق توافقی به دادگاه ارایه نمایند.

اما برای تقدیم دادخواست طلاق توافقی بدون حضور زوجین در هیچ یک از مراحل رسیدگی، زوجین، لازم است هر کدام وکیل پایه یک دادگستری را به عنوان وکیل طلاق توافقی برگزینند تا وکلا به اتفاق هم نسبت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی، حضور در جلسه دادگاه و مشاوره و حضور در دفتر رسمی ثبت طلاق، اقدام نمایند. موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان، آمادگی معرفی وکیل خانواده جهت دادخواست و دعوی طلاق توافقی بدون حضور زوجین را به عزیزان همراه دارد.