دانستنی های حقوقی

مدارک ثبت اختراع
دانستنی های حقوقی

مدارک ثبت اختراع

هدف از تکمیل مدارک ثبت اختراع با در نظر گرفتن قوانین و آیین نامه های اجرایی، تسریع در جریان ثبت است که به گواهی اختراع ختم می گردد. گواهینامه اختراع از سوی اداره مالکیت صنعتی صادر می شود که طبق…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۴دقیقه
ثبت طرح های صنعتی
دانستنی های حقوقی

الزامات قانونی ثبت طرح های صنعتی

در این مطلب قصد داریم در خصوص الزامات قانونی ثبت طرح صنعتی، ثبت اظهارنامه طرح صنعتی و کلیه قوانین و حقوقی که پس از ثبت مدنظر است، شرح دهیم. وفق بر ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۵دقیقه
معیار ثبت طرح صنعتی
دانستنی های حقوقی

معیار ثبت انواع طرح های صنعتی

در این مطلب قصد داریم در خصوص معیار ثبت انواع طرح های صنعتی، کلیه قواعد و ضوابطی که باید در پروسه ثبت طرح صنعتی رعایت شود توضیح دهیم. بنابر ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات و طرح صنعتی، هر گونه ترکیب…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۴دقیقه
محاسبه قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه
دانستنی های حقوقی

محاسبه قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه

محاسبه قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه بسته به روش افزایش سرمایه متفاوت است چنانچه برای محاسبه در انواع افزایش سرمایه از یک روش پیروی می کنیم که در مواردی جزئی تفاوت هایی دارند. در این مطلب قصد داریم در…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۵دقیقه
مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی
دانستنی های حقوقی

مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی

مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی وفق بر ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات و طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مدت پنج سال خواهد بود. متقاضی می تواند این مدت را برای دو دوره متوالی پنج ساله پس از پرداخت…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۳دقیقه
ثبت بسته بندی کالا
دانستنی های حقوقی

ثبت بسته بندی کالا

ثبت بسته بندی کالاها و محصولات تحت عنوان طرح صنعتی صورت می گیرد که یکی از اصول مهم در بازاریابی و تبلیغات به شمار می آید. در این مقاله قصد داریم در خصوص ثبت بسته بندی کالاها، اصول و مواردی که…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۹دقیقه
اعتراض به ابلاغیه رد طرح صنعتی
دانستنی های حقوقی

اعتراض به ابلاغیه رد طرح صنعتی

اعتراض به ابلاغیه رد طرح صنعتی و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه طرح وفق بر ماده ۱۰۰ آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات و طرح صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطلب قصد داریم در خصوص اعتراض به ابلاغیه…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۴دقیقه
افزایش سرمایه بدون واریز وجه
دانستنی های حقوقی

افزایش سرمایه بدون واریز وجه

افزایش سرمایه بدون واریز وجه نیز یکی دیگر از انواع افزایش سرمایه شرکت سهامی می باشد که به آن می پردازیم. در این مطلب قصد داریم متقاضیان را با افزایش سرمایه بدون واریز وجه، مدارک مورد نیاز، قوانین، مراحل ثبت…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۵دقیقه
مهلت تمدید طرح صنعتی
دانستنی های حقوقی

تمدید طرح صنعتی

در این مقاله قصد داریم در مورد تمدید طرح صنعتی، مهلت اعتبار گواهی نامه طرح صنعتی، شرایط تمدید، مراحل و تمامی موارد مربوطه به طور مفصل توضیح دهیم. پس از اتمام مهلت گواهی نامه طرح صنعتی برای بهره مندی از…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۵دقیقه
تفاوت طرح صنعتی و اختراع
دانستنی های حقوقی

تفاوت طرح صنعتی و اختراع

در این مقاله قصد داریم در مورد تفاوت طرح صنعتی و اختراع، وجوه تمایز طرح صنعتی و اختراع از جهت مفهوم، قوانین، شرایط ثبت هر یک، مهلت اعتبار و سایر موارد مربوطه به طور کامل توضیح دهیم. بسیاری از متقاضیان…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۵دقیقه
استعلام ثبت طرح صنعتی به از طریق وب سایت مرکز مالکیت معنوی
دانستنی های حقوقی

استعلام طرح صنعتی

در این مطلب قصد داریم متقاضیان را با استعلام طرح صنعتی، روش ها و نحوه استعلام، مزایای ثبت قانونی و ضروریاتی که باید پیش از ثبت طرح صنعتی بدانید، آشنا کنیم. پیش از هر چیز باید بدانید مفهوم طرح صنعتی…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۳دقیقه
فروش طرح صنعتی
دانستنی های حقوقی

فروش طرح صنعتی

در این مطلب قصد داریم در خصوص فروش طرح صنعتی، حق فروش طرح، قوانین مربوط به حق مالکیت و اعتراض به آن و موارد مرتبط توضیح دهیم. حق فروش طرح صنعتی دارای قواعد و ضوابط خاصی است که پیش از…

تیم تحریریه موسسه عرفان
alarm_on
۵دقیقه