آیا افشای مکالمات خصوصی با دیگران مجازات دارد؟

شاید ندانید که فرستادن اسکرین شات از مکالمات خصوصی خود برای دیگران جرم داشته باشد. بیشتر ما چنین می‌کنیم و از تبعات و مجازات آن بی‌اطلاعیم در صورتی که در قانون جرایم رایانه‌ای افشای مکالمات خصوصی  مجازات ثبت شده است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، در ماده۷۴۵ (ماده ۱۶ قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته […]