بعد از فوت پدر حضانت فرزند به چه کسی می‌رسد؟

ابهامی در فهم قانون ما وجود دارد که شاید بسیاری از ما بی‌اطلاعیم. یکی از مخاطبان از ما پرسیده است که بعد از فوت شوهر یکی از اقوامش حضانت فرزندشان به مادر می‌رسذ یا جد پدری؟ اما پاسخ موسسه حقوقی تدبیر و توسعه عرفان: در بسیاری از موارد بعد از به دنیا آمدن کودک به دلیلی […]

حضانت

قانون درباره حضانت کودک چه نظری دارد؟

لید: قوانین مربوط به خانواده به روز شده‌اند اما این روزها بیشتر ما از آن اطلاعی نداریم به طور مثال بیشتر ما نمی‌دانیم که طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت کودک دختر یا پسر به مادر واگذار شده است. این نداستن قانون البته در ابعاد دیگر زندگی هم وجود دارد ما در این گزارش سعی […]