حضانت

قانون درباره حضانت کودک چه نظری دارد؟

لید: قوانین مربوط به خانواده به روز شده‌اند اما این روزها بیشتر ما از آن اطلاعی نداریم به طور مثال بیشتر ما نمی‌دانیم که طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت کودک دختر یا پسر به مادر واگذار شده است. این نداستن قانون البته در ابعاد دیگر زندگی هم وجود دارد ما در این گزارش سعی […]