حیوان آزاری چه مجازاتی در قانون دارد؟

یکی از مهم ترین نگرانی‌های مدافعان حقوق حیوانات این است که در ایران این موجودات بیش از سایر کشورها در خطر هستند. بیشتر ما نمی‌دانیم که در قانون مجازات اسلامی برای حیوان آزاری مجازاتی تعریف شده است. مجازات در قانون طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام […]