چه زمان حق طلاق از شوهر به زن داده می‌شود؟

گرچه موضوع حق طلاق برای زنان از گذشته ی دور مورد بحث و دغدغه بوده اما این روزها به مدد فیلم «عرق سرد» این موضوع بیش از پیش مورد توجه است. اما در قانون چه موقع زن می‌تواند از دادگاه طلب طلاق کند و آیا گرفتن حکم طلاق شدنیست؟ مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران […]