بعد از فوت پدر حضانت فرزند به چه کسی می‌رسد؟

ابهامی در فهم قانون ما وجود دارد که شاید بسیاری از ما بی‌اطلاعیم. یکی از مخاطبان از ما پرسیده است که بعد از فوت شوهر یکی از اقوامش حضانت فرزندشان به مادر می‌رسذ یا جد پدری؟ اما پاسخ موسسه حقوقی تدبیر و توسعه عرفان: در بسیاری از موارد بعد از به دنیا آمدن کودک به دلیلی […]