ضوابط قانون کار ایران در خصوص کودکان و نوجوانان مشغول به کار

به کار گیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و این موضوع در قانون کار ایران آمده است. با ضوابط کودکان و نوجوانان کار آشنا شوید.

نکات حقوقی عقد قراردادهای کاری

قراردادهای کار و استخدام نکات مهم برای کارفرما و کارپذیر به همراه دارند که در این مقاله به جنبه‌ی حقوقی آن می‌پردازیم.