چند پرسش پر تکرار درباره‌ی اجاره‌نامه

همان‌طور که گفتیم اجاره‌نامه‌های املاک قراردادهایی هستند که بسیاری از افراد با آن درگیر هستند و عموم مردم ممکن است با آن سر و کار پیدا کنند. برخی پرسش‌های حقوقی را که بیشتر مورد سوال قرار می‌گیرد را در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم تا آگاهی عمومی شما از اجاره نامه افزایش یابد. آیا وجه‌التزام […]

چند نکته مهم در نوشتن قراردادهای اجاره

اغلب ما در کار یا زندگی شخصیمان درگیر قراردادهای اجاره شده‌ایم که معمول‌ترین آن در اجاره‌ی ملک برای سکونت مسکونی یا تجاری است. قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون خاص ناظر و حاکم بر قرارداد اجاره هستند اما به نظر می‌رسد عدم آگاهی کافی عموم مردم […]