مجازات متلک گفتن در قانون

شاید بیشتر ما ندانیم که متلک گفتن در قانون مجازات دارد. اما رسانه‌ها پیشتر به این مساله صراحتا پرداخته اند. ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام می‌کند: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف […]