دادگاه مفسدان اقتصادی بانک سرمایه

فساد اقتصادی چیست و چه جرائمی باعث فساد می‌شود؟

این روزها در اخبار مرتبا از دادگاه‌های مفسدان اقتصادی و حتی مجازات اعدام برای این افراد شنیده می‌شود. دادستان تهران و دادستان کل کشور چندین بار از تسریع چنین پرونده‌هایی در شعب ویژه جرائم اقتصادی دادگاه گفته‌اند. اما مفهوم مفسد اقتصادی چیست و چه اعمالی را فساد اقتصادی می‌نامند؟ در این مقاله به بررسی جرائم […]