۱۳۰ سال نوشابه: سیر تحولات برند کوکاکولا

برند کوکاکولا از آن نام‌هاییست که همه در دنیا می‌شناسند. هم به لطف کیفیت طعم آن که معروف است دستور تولید محرمانه‌ای دارد و هم برند مشهوری دارد که به خاطر تبلیغات منظم آن به خوبی شناخته شده است. در این مقاله بررسی می‌کنیم که در طول ۱۳۰ سال که از این مارک مشهور می‌گذرد […]