شرکت های تجاری برای آغاز فعالیت خودشان به سرمایه نیاز دارند که ممکن است این سرمایه نقد یا غیر نقد باشد، در قانون برای هر نوع شرکت حداقل میزان سرمایه برای ثبت شرکت ذکر شده است یک نوع از شرکت ها شرکت سهامی است که به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می شود اگر سرمایه شرکت سهامی از حداقل مقرر کم تر شود شرکت یا باید به نوع دیگری از شرکت های موجود در قانون تبدیل شود یا برای حفظ همان عنوان شرکت سهامی باید سرمایه کاهش یافته خود را افزایش دهد افزایش سرمایه روشی است که شرکت ها از نظر مالی تامین می شوند و شرکت ها برای گسترش فعالیت های خود اقدام به افزایش سرمایه می نمایند، در ادامه طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی را توضیح می دهیم.

طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی

طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی

طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی به روش های گوناگونی امکان پذیر می باشد. از جمله انتشار تعداد سهام جدید، بالا بردن مبلغ اسمی سهم وکه در ادامه به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

معمولا پروسه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی بدین شکل است که در مرحله نخست هیئت مدیره شرکت پیشنهادات خود را به همراه دلایل خود برای افزایش سرمایه به سهامداران شرکت ارائه می نماید، این پیشنهاد باید مورد رای گیری سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده شرکت قرار گیرد و اگر این پیشنهاد در مجمع تصویب شد بعد از ارائه مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه شرکت تحقق می یابد و قیمت سهام شرکت بعد از افزایش سرمایه تغییر پیدا می کند و اما این که افزایش سرمایه شرکت از چه طریقی انجام شود اثرات متفاوتی در تغییرات قیمت دارد، طریقه افزایش سرمایه قانونی شرکت سهامی طبق ماده ۱۵۷ لایحه اصلاح قانون تجارت به ۲دسته کلی تقسیم می شود که توضیحات هر کدام به طور مفصل ذکر می شود.

سهام جدید

سهام جدید

اگر افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید انجام گیرد پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به روش های زیر امکان دارد.

روش اول از طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی

پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به صورت نقد.

بدین معنا که شرک اقدام به صادر کردن سهام جدید کند و کل مبلغ سهام جدید به صورت نقد و پول در همان زمان خرید سهام پرداخت شود.

روش دوم از طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی

اختصاص یک سهم از شرکت به جای مطالبات نقدی اشخاص.

این روش بدین گونه است افرادی میزان مشخصی وجه نقد از شرکت مربوطه طلب داشته باشند می توانند به جای استرداد طلب نقدی خود در سهام شرکت عضو شده و سهمی را به خود اختصاص دهند و حق و حقوقشان همانند سهامداران دیگر شرکت می باشد. همچنین می توانند با خرید سهم بیشتر از این شرکت جزو سهامداران خاص شرکت بوده و سمت های مشخصی همچون مدیر شرکت انتخاب شوند البته رای و تصمیم مجموع عمومی در این موضوع مهم می باشد.

روش سوم از طریق قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی

تبدیل سود تقسیم نشده شرکت به سهام جدید.

اگر شرکت بخواهد سود قابل تقسیمی را بین سهامداران خود تقسیم کند می تواند در صورت رضایت سهامداران به جای سود به آن ها سهام پرداخت نماید.

روش چهارم از طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی

تبدیل درآمد های حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

ممکن است شرکت سهام جدیدی که صادر می کند به مبلغ اسمی زیاد عرضه کند و از طریق فروش هر سهم اضافه درآمدی برای شرکت حاصل شود، مثلا هر سهم جدید ۲۰۰۰تومان است ولی آن را ۴۰۰۰تومان عرضه می کند در نتیجه از فروش هر سهم ۲۰۰۰تومان درآمد بیشتری دارد. در این وضعیت شرکت مختار است که اضافه ارزش سهم فروخته شده را یا به صورت نقد بین سهامداران تقسیم کند یا سهام جدید صادر کند و به سهامداران بدهد یا به اندوخته خود اضافه کند.

روش پنجم از طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی

تبدیل اندوخته اختیاری شرکت به سهام جدید.

گاهی پیش می آید که شرکتی ذخیره هایی داشته باشد و حاضر باشد این ذخیره ها و اندوخته ها را که از منابع مختلفی به دست آمده است بین اشخاصی که سهامدار آن شرکت است تقسیم کند بنابراین می تواند به جان آن که موجودی نقدی به سهامداران بدهد همان مبلغ را به سهام تبدیل کرده و به آنها سهام بدهد. بنابراین اشخاص می توانند از این طریق سهام جدیدی نیز داشته باشند. البته طبق قانون تجارت که به تازگی اصلاح شده نمی توان اندوخته قانونی را به سرمایه منتقل کرد و تنها ذخیره های اختیاری قابلیت این تبدیل را دارند.

روش ششم از طریق قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی

اضافه شدن اوراق قرضه به سرمایه شرکت که دو صورت امکان پذیر است.

  • تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت
  • تعویض اوراق قرضه با سهام شرکت

از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

روش هفتم از طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت سهامی.

افزایش مبلغ اسمی سهام شرکت.

به طور مثال شرکتی در آغاز سهام خود را با مبلغ اسمی ۲۰۰۰تومان فروخته و پس از مدت زمانی تصمیم به افزایش ارزش مبلغ اسمی سهام خود به مبلغ ۴۰۰۰تومان می کند در این صورت هریک از سهامداران بابت سهم خود به شرکت باید ۲۰۰۰تومان بپردازد