ابهامی در فهم قانون ما وجود دارد که شاید بسیاری از ما بی‌اطلاعیم. یکی از مخاطبان از ما پرسیده است که بعد از فوت شوهر یکی از اقوامش حضانت فرزندشان به مادر می‌رسذ یا جد پدری؟

اما پاسخ موسسه حقوقی تدبیر و توسعه عرفان: در بسیاری از موارد بعد از به دنیا آمدن کودک به دلیلی مانند تصادف، پدر جان خود را از دست می دهد. در این موارد و برابر قوانین ایران در صورت فوت پدر، حضانت طفل به مادر می رسد . در این میان حتی اگر جد پدری یا قیم بچه زنده باشد، بازهم مادر سرپرست کودک می شود.

البته یک شرط در این میان وجود دارد و آن این که در این بین کسی بتواند ناشایستگی مادر در نگهداری از کودک را ثابت کند. البته در این میان مادر نمی تواند برای نگهداری فرزند خود تقاضای اجرت کند، زیرا نگهداری فرزند از یک طرف حق مادر و از طرف دیگر وظیفه مادر است. البته این امر شامل نفقه طفل نمی شود و مادر می تواند تقاضای نفقه برای کودک خود کند.

اما چه مواردی می‌تواند حق حضانت یعنی همان سرپرستی و نگه‌داری از کودک را از مادر بگیرید؟

– اعتياد زيان آور به الكل، موادمخدر و قمار.
– اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
– ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
– سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء تكدي گري و قاچاق.
– تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.