چه ارتباطی بین حق طلاق و مهریه برقرار است؟ آیا با وجود داشتن حق طلاق همیشه می‌توان طلاق گرفت؟ در گزارش زیر به یکی از پرسش‌های شما درباره حق طلاق و ارتباط آن با مهریه پاسخ می‌دهیم. «طلاقت می‌دهم.» «طلاق می گیرم.» «مهریه نمی‌دهم.» «مهریه را از تو می‌گیریم.» این‌ها دیالوگ‌هایی است که همه روزه در دادگاه‌های خانواده شنیده می‌شود. زنان و مردانی که باهم بر سر مقوله طلاق و مهریه به توافق نرسیدند. یکی مخالف حق طلاق است. یکی مخالف دادن مهریه است. اما چه طور می‌توان بین این دو مقوله یک توازن برقرار کرد؟ آیا دادن حق طلاق با گرفتن مهریه تناقضی دارد؟

حق طلاق چیست؟

دختران امروزی توجه ویژه‌ای به حق طلاق دارند. مردان ایرانی اما به همان میزان از شنیدن این واژه دچار تردید و ترس می‌شوند. اما زنان در چه صورت می‌توانند حق طلاق بگیرند؟ آیا باید مهریه خودشان را ببخشند؟ ماده ۱۱۳۳قانون مدنی می‌گوید: حق جداشدن به دست مرد است اما مرد می‌تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد. حق طلاق معمولا به ۲ صورت انجام می‌پذیرد، در هنگام نوشتن عقدنامه می‌توان آن را در سند ازدواج نوشت. حالت دوم که بعد از ازدواج اتفاق می‌افتد به این صورت است که مرد با مراجعه به دفاتر اسنادرسمی به همسر خود و یا هر فرد دیگری وکالت در طلاق بدهد.

چه ارتباطی بین مهریه و حق طلاق وجود دارد؟

نکته مهم در طلاق اما مشخص کردن حدود اختیارات است. شما به عنوان یک زن می‌توانید پس از ازدواج با بخشیدن مهریه خود وکالت در طلاق بگیرید، شما به عنوان یک مرد هم می‌توانید با درنظر گرفتن شروط خاصی حق جداشدن را به همسر خود بدهید که این کاملا به دو طرف بستگی دارد.

باوجود حق طلاق هرزمانی می‌توان طلاق گرفت؟

شما به عنوان یک زن با داشتن حق طلاق از جانب همسرتان می‌توانید بدون حضور او و با کمک یک وکیل پایه یک دادگستری تمام مراحل قانونی طلاق توافقی بگیرید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.