کلاهبرداری و تبعات آن کلاهبرداری - موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان کلاهبرداری و تبعات آن

نوشته شده توسط: تیم تولید محتوای عرفان لیگال-ارشدی
4 ماه قبل
179 بازدید

کلاهبرداری و تبعات آن

کلاهبرداری به عملی گفته می شود که شخصی با سوء نیت اقدام به، به کار بردن وسایل و یا عملیات متقلبانه نماید.

 

کلاهبرداری به عملی گفته می شود که شخصی با سوء نیت اقدام به بردن وسایل و یا عملیات متقلبانه نماید.

کلاهبرداری و تبعات آن

جهت محقق شدن جرم کلاهبرداری، شخص مرتکب می بایست از ابزار و وسایل مورد نیاز برای فریب مال باخته بهره مند شود. به عبارت دیگر کلاهبردار باید متوسل به یک سری اعمال و رفتار و مانور متقلبانه شود.

در واقع برای تشخیص جرم کلاهبرداری نیاز است فاکتور “مانور متقلبانه” شناسایی شده و همین امر موجب دشواری تشخیص آن می گردد.

برای درک بهتر به این مطالب توجه شود. غالبا مردم تصور می کنند کلاهبردار شخصی است که با دادن یک وعده واهی با گفتن یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، در صورتی که صرف گفتن یک دروغ ساده “مانور متقلبانه” تلقي نمی شود.

بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، کلاهبرداری از جمله جرائم مقید محسوب می شود که شرط تحقق آن بدست آوردن نتیجه خاص می باشد. به عبارت دیگر، بردن مال دیگری، نتیجه ای است که اگر واقع شود، کلاهبرداری انجام شده است.

همین امر مستلزم تحقق دو موضوع است:

ورود ضرر مالی به قربانی.

انتقاع مالي کلاهبردار یا شخص مورد نظر او

قابل ذکر است که جرم کلاهبرداری دارای تنوع فراوانی است و در اشکال و به شیوه های مختلف صورت می گیرد.

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری :

همچون بسیاری از جرایم دیگر، برای شکل گیری جرم کلاهبرداری محتاج سه عنصراست.

عنصر قانونی. _عنصر مادی. _عنصر معنوی

عنصر قانونی :

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب نظام به انضمام دو تبصره آن است.

بر اساس این ماده، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها يا تجارتخانه ها و یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات و اموال دروغین فریب دهد

یا به امور غیر واقعی امیدوار کند يا از حوادث و وقایع غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و یا وسایل تقلبی دیگر، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، وجوه، مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این طریق مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب میشود.

و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

در صورتی که شخص مرتکب از عنوان و یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی سوءاستفاده نموده

و یا اینکه جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی يا وابسته به دولت یا ‌ شهرداری ها یا نهاد های انقلابی به خدمت عمومي باشد

علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

تبصره اول

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل‌ مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره دوم

مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم کلاهبرداری باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند، به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

 کلاهبرداری به عملی گفته می شود که شخصی با سوء نیت اقدام به، به کار بردن وسایل و یا عملیات متقلبانه نماید.

کلاهبرداری

عنصر مادی:

این عنصر به این ترتیب است که فردی، دفتر یا شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند یا اینکه از هر نوع وسیله ای که عرفاُ وسیله متقلبانه محسوب می شود، استفاده کند.

یا اینکه شخص مقابل (مالباخته) فریب خورده و به او اعتماد کند و یا کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. در تمامی موارد ذکر شده، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد. به نحوی که می توان گفت که اگر هر يک از سه رکن موجود نباشد، عنصر جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.

عنصر روانی (معنوی) :

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی یا معنوی است که تحت عنوان’ سوء نیت’ نیز نامیده می شود. برای اینکه فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالي که عنصر دوم کلاهبرداری (عنصر مادی) را تشکیل می دهد، سوءنیت خاص داشته باشد.

سوء نیت به دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود.

سوء نیت عام :

در جرم کلاهبرداری به این معنا است که مرتکب، قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه عمد داشته باشد.

سوء نیت خاص:

به این معنا است که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان است. بنابراین در صورت ناتوان بودن آنها در اثبات سوء نیت، مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

 

برچسب‌ها, , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *