ابطال علامت تجاری

ابطال علامت تجاری

ابطال علامت تجاری

قانون ثبت علائم تجاری مواردی را پیش بینی کرده که در صورت تحقق، هر ذینفع می تواند ابطال علامت تجاری مربوطه را از دادگاه درخواست نماید.

 • مدت زمان: حدود ... روز کاری
 • هزینه ها: حدود ... میلیون
 • نحوه ثبت: آنلاین
 • مدارک: شناسنامه، کارت ملی، کد ثنا

مشاوره میخوای؟ فرم درخواست مشاوره
ابطال علامت تجاری

ابطال علامت تجاری

قانون ثبت علائم تجاری مواردی را پیش بینی کرده که در صورت تحقق، هر ذینفع می تواند ابطال علامت تجاری مربوطه را از دادگاه درخواست نماید.

این درخواست به موجب دادخواست به دادگاه ویژه علائم تجاری که در مجتمع قضایی شهید بهشتی در استان تهران مستقر است، تقدیم می شود.

طبق بخش نامه قوه قضاییه شعبه تخصصی رسیدگی کننده به پرونده های علائم تجاری و به طور کلی مالکیت های صنعتی شعبه 3 دادگاه عمومی تهران تعیین شده است.

طبق بخش نامه قوه قضاییه شعبه تخصصی رسیدگی کننده به پرونده های علائم تجاری و به طور کلی مالکیت های صنعتی شعبه 3 دادگاه عمومی تهران تعیین شده است.

نمونه کارهای "ابطال علامت تجاری" در موسسه عرفان

ابطال علامت تجاری

پرونا

تاریخ: 1400/01/28
ابطال علامت تجاری

SKK

تاریخ: 1398/08/01
ابطال علامت تجاری

نستا بیبی

تاریخ: 1395/10/28
ابطال علامت تجاری

ایروکات

تاریخ: 1396/12/20

موارد ابطال علامت تجاری

ضوابط مشخص از پیش تعیین شده ای برای ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است که در صورت عدم تبعیت از آن، موجبات ابطال علائم را فراهم می آورد.

به طور کلی این موارد ابطال علامت تجاری در سه قالب ذیل قابل بررسی می باشد که آنها را عنوان می کنیم و سپس به هریک می پردازیم؛

1. ثبت علائم تجاری که از همان ابتدا از اصول و قوانین ثبتی تبعیت نکرده اند.

2. علائم تجاری که سه سال متداوم از آن ها استفاده نشده باشد.

3. علائم تجاری مشابه

علائم تجاری غیر قابل ثبت

ابطال علامت تجاری

ماده 32 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ثبت برخی علائم تجاری را ممنوع اعلام کرده است.

مطابق با ماده 41 این قانون چنانچه یک علامت تجاری بدون رعایت ماده 32 به ثبت برسند هر ذی نفعی می تواند با تقدیم دادخواست، ابطال برند را از دادگاه درخواست نماید.

این موارد به شرح ذیل می باشند که عبارتند از:

 • علامتی که نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.

 • خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد.

 • مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.

 • عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشان های مملکتی، نام، نام های اختصاری و یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور.
 • همچنین موارد فوق مربوط به سازمان ها نیز قابل ثبت نمی باشد مگر آنکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوطه یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شده باشد.
 • عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان دسته از کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.

 • عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد.
 • مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
 • عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده باشد.
 • یا آنکه تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات باشد و یا برای کالا و خدماتی است که به ‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

استمرار در عدم استفاده از علامت تجاری

اگر یک علامت تجاری (برند) ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت، از طرف صاحب علامت تجاری یا نماینده مجاز او مورد استفاده قرار نگیرد، هر ذینفع می تواند ابطال آن علامت را از دادگاه درخواست نماید.

در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع از استفاده از علامت شده است موجبات ابطال علامت تجاری پیش نمی آید. (ماده 41 قانون ثبت علامت)

ابطال علامت تجاری به دلیل تشابه

ماده 47 قانون ثبت علائم تجاری از نام های تجاری حتی بدون ثبت نیز حمایت به عمل آورده است.

با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی‌، این قبیل نامها حتی بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.

هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتی، علامت، علامت جمعی‌ و یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود.

به عبارتی نام تجاری معرف شخصیت حقوقی شرکت یا بنگاه اقتصادی است ولی علامت تجاری نشانی است که اشخاص کالاهای خود را با آن به مشتریان معرفی می کنند.

برای مثال شرکت صنایع سلولوزی ماریناسان نام تجاری شرکتی است که کالاهای خود را با علامت تجاری نانسی (دستمال کاغذی نانسی) به مشتریان عرضه می کند.

مشتریان کالاها و عموم مردم در بسیاری از موارد نام تجاری را نمی شناسند و صرفا از علامت تجاری آگاه هستند و با دیدن علامت تجاری، کالا را خریداری می کنند.

ابطال جزئی علامت تجاری

اختلال در حقوق صاحبین سایر علائم تجاری در دسته ای خاص از کالاها یا خدمات یا تعارض بخشی از علامت با علائم تجاری ثبت شده نوعی دیگر از ابطال میباشد.

در این حالت تنها همان قسمت از علامت و یا تنها همان کالا و خدمات در گواهینامه ثبت علامت ابطال می گردد.

مثلا اگر الف مالک علامتی باشد و شخص ب تنها مدعی مشابهت تصویر ثبت شده با علامت تجاری خود باشد، با تایید دادگاه تنها بخشی از تصویر برند شخص الف ابطال می گردد.

در طبقات کالاها و خدمات نیز به همین شکل عمل می شود. به عنوان نمونه شخص الف متقاضی ثبت علامت در طبقات 1 و 25 می باشد و شخص ب مدعی تقدم در ثبت طبقه 25 می باشد. در این حالت در صورت تایید دادگاه، علامت شخص الف تنها در طبقه 25 باطل می گردد و در طبقه 1 معتبر باقی خواهد ماند.

در تمام موارد فوق تنها اشخاص ذینفع می توانند درخواست ابطال علامت تجاری را بدهند. پس از ابطال علامت تجاری این موضوع توسط اداره ثبت علامت تجاری در روزنامه کثیر النتشار چاپ خواهد شد.

مراحل ابطال علامت تجاری

اخذ رتبه مشاور

مطابق با مقررات آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجاری به دعاوی ابطال علامت تجاری، به موجب یک دادخواست و در شعبه ویژه به این دعاوی رسیدگی می گردد.

در حال حاضر در کل ایران تنها شعبه 3 دادگاه عمومی تهران از شعب مربوطه در تهران صلاحیت رسیدگی به این این دعاوی را دارند.

این شعبه در مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی تقاطع سمیه مستقر است.

اوقات رسیدگی در این شعبه در حال حاضر معمولا 4 الی 5 ماهه تعیین می گردد.

بعد از صدور رای و در صورت اعتراض به دادنامه از سوی هر یک از طرفین پرونده، پرونده به شعبه 10 و یا 12 و در برخی موارد شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

مدت زمان رسیدگی در شعبه 10 و 18 در حدود 1 ماه و شعبه 12 در حدود 3 ماه در نظر گرفته می شود.

به موجب ماده 147 آیین نامه دادخواست ابطال علامت تجاری باید دارای ضمائم زیر باشد:

1. اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال

2. رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها. این هزینه در مواردی که خواهان شخص حقیقی است 300 هزار تومان و در مواردی که متقاضی ابطال علامت تجاری شخص حقوقی است 450 هزار تومان می باشد.

3. ارائه وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

مطابق با تبصره ماده 147 آیین نامه اجرایی، ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می‌آید.

این در حالتی است که علامتی در چند طبقه یا در ارتباط با کالاهای متعددی به ثبت رسیده و متقاضی ابطال در بخشی از فعالیت های خود با علامت ثبت شده تداخل داشته باشد.

در این تعارض، می توان نسبت به ابطال همان قسمت از گواهینامه، تقاضای ابطال علامت تجاری نمود و فقط همان قسمت از گواهینامه ابطال می گردد.

طبق ماده 148 هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأی نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می‌کند. مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه، تمام علامت و یا صرفاً بخشی از علامت را در دفتر مربوطه ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.

رای ابطال گواهینامه علامت تجاری یک رای اعلامی است و اجرای آن نیازی به صدور اجراییه ندارد. اداره ثبت علامت تجاری با تقاضای محکوم له و تقدیم گواهی قطعیت رای، تشریفات ابطال علامت تجاری را انجام می دهد. پس از آن ضمن ثبت مفاد ابطال در دفاتر خود، آگهی مربوطه را در روزنامه رسمی منتشر می نماید.

در نهایت وفق بر ماده 149، آگهی مربوط به ابطال بر اساس مفاد رأی دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد:

 • ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن
 • اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به ‌طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است
 • اعلام عدم اعتبار گواهینامه ‌ای که به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است.

تبصره ـ هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم‌له می‌باشد چنانچه وی می‌تواند هزینه مذکور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.

ابطال علامت تجاری در موسسه عرفان

موسسه تدبیر توسعه عرفان با بهره گیری از فارغ التحصیلان از دانشگاه های برتر و کارشناسان امور ثبتی تمامی خدمات را در حداقل زمان صورت می دهد.

متقاضیان می توانند برای بهره مندی از این خدمات و دریافت مشاوره رایگان از طریق شماره زیر با متخصصین موسسه عرفان در تماس باشند.

درخواست ابطال علامت تجاری

قانون موضوع پیچیده‌ای است. و اگر آن را نادیده بگیرید؛ ممکن است دچار مشکل شوید. بگذارید ما به شما کمک کنیم.

وبلاگ

مطالب مرتبط