تبدیل شرکت های تجاری

تبدیل شرکت های تجاری

تبدیل شرکت های تجاری

دستورالعمل تبدیل شرکت های تجاری مورخ 1399 در خصوص مواد 196، 197 و 199 ق.ت به تایید رئیس قوه قضائیه رسید و پیرو آن موارد خاصی برای تبدیل اشخاص حقوقی در نظر گرفته شد.

 • مدت زمان: حدود 20 روز کاری
 • هزینه ها: بین 6 تا 15 میلیون تومان
 • نحوه ثبت: آنلاین - حضوری
 • مدارک: لیست آخرین سهامداران - اطلاعات هویتی اشخاص - اطلاعات مالی شرکت

مشاوره میخوای؟ فرم درخواست مشاوره
تبدیل شرکت های تجاری

تبدیل شرکت های تجاری

دستورالعمل تبدیل شرکت های تجاری مورخ 1399 در خصوص مواد 196، 197 و 199 ق.ت به تایید رئیس قوه قضائیه رسید و پیرو آن موارد خاصی برای تبدیل اشخاص حقوقی در نظر گرفته شد.

هدف از این دستور العمل ارتفاع موانع و تسهیل امور تولیدی، تعیین ساز و کارها و حمایت از کسبه در حوزه های مختلف در قالب اشخاص حقوقی می باشد.

مطابق قانون تبدیل شرکت به معنای تغییر شخصیت حقوقی به دیگر انواع شرکت های نام برده در ماده 20 ق.ت بدون منحل شدن آن می باشد.

تبدیل اشخاص حقوقی دارای دسته بندی خاص به خود می باشد که با تبعیت از شرایط عنوان شده در آئین نامه تبدیل شرکت ها، پس از طی روند اداری عملی می شود.

تخصصی بودن همین امر سبب می شود تا متقاضی برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و زمان خود، این امر را به متخصص آن بسپارد.

دسته بندی تبدیل شرکت های تجاری

مطابق دستور العمل تبدیل شرکت ها، این روند در سه گروه مختلف قابل بررسی است که به شرح ذیل می باشد:

 • • اشخاص تجاری گروه اول: شرکت های تعاونی، سهامی (عام و خاص) و با مسئولیت محدود

 • • اشخاص تجاری گروه دوم: شرکت های تضامنی و نسبی

 • • اشخاص تجاری گروه سوم: شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی

دستور العمل اجرایی تبدیل شرکت های تجاری

دستور العمل اجرایی تبدیل شرکت های تجاری

تبدیل شرکت ها به انواع دیگر اشخاص حقوقی در قانون تجارت عملی است مگر آنکه به موجب قانون منع شده باشد. تبدیل اشخاص حقوقی مشروط به تبعیت از ضوابط صادره از مرجع ذی صلاح می باشد که برخی از مهم ترین آنها به تعریف ذیل می باشد:

 • 1. سرمایه شرکت باید تماماً تأدیه شده باشد.

 • 2. شرکت نباید منع قضایی و ممنوعیت مالیاتی به هر دلیلی داشته باشد.

 • 3. از موعد ثبت شرکت باید حداقل 2 سال سپری شده باشد و ترازنامه مالی نیز برای آن در زمان مشخص تصویب شده باشد.(بر حسب مورد 2 ترازنامه)
 • 4. تعداد اعضاء هیئت مدیره و سهامداران با توجه به نوع شرکت باید رعایت گردد.

نکات ضروری تبدیل شرکت های تجاری

• تبدیل شرکت در صورت لزوم باید پس از مجوز از دستگاه هاي اجرایی ذی صلاح صورت گیرد. بنابر اصل مذکور تبدیل شرکت سهامی عام پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر می باشد.

• در صورت تغییر موضوع شرکت باید بر حسب مورد از مرجع مربوطه مجوز اتخاذ شده باشد.

• متقاضی تبدیل شرکت باید توسط حسابدار رسمی اقدام به ارائه گزارش مالی از سال آخر فعالیت نماید.

• تبدیل انواع شرکت های سهامی، تعاونی و با مسئولیت محدود با رعایت حد نصاب های قانونی مربوطه امکان پذیر می باشد.

• تبدیل شرکت های مختلط سهامی و غیر مختلط سهامی مشروط به رضایت تمامی شرکای ضامن و اکثر شرکای غیر ضامن است.

• تبدیل مجدد شرکت پس از گذشت 3 سال از تبدیل قبلی شرکت و با ارائه دو تراز مالی امکان پذیر است.

تبصره: مورد فوق برای تمامی شرکت ها بغیر از متقاضی تبدیل شرکت سهامی خاص به عام در نظر گرفته می شود.

تبدیل شرکت های تجاری در موسسه عرفان

موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان با به کارگیری کارشناسان مجرب ثبتی، مراحل ثبت تغییرات شرکت ها و کلیه امور ثبتی و حقوقی را بدون واسطه عملی می سازد.

همین بهره مندی از نیروی متخصص در موسسه سبب شده تا خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن و با صرفه جویی در هزینه صورت گیرد.

متقاضیان می توانند برای بهره مندی از این خدمات و دریافت مشاوره رایگان از طریق شماره زیر با متخصصین موسسه عرفان در تماس باشند.

درخواست تبدیل شرکت های تجاری

قانون موضوع پیچیده‌ای است. و اگر آن را نادیده بگیرید؛ ممکن است دچار مشکل شوید. بگذارید ما به شما کمک کنیم.

وبلاگ

مطالب مرتبط