ابتدا باید دید اختراع از دید قانون، اساسا چیست و چه چیز را در قانون اختراع میدانند؟ طبق ماده ۱ قانون ثبت علائم تجاری واختراعات، «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید». لازم به ذکر است که طبق ماده‌ چهارم همین اصل، نظریات و کشفیات علمی، آثار هنری، روش‌های ریاضی، روش‌های تشخیص و معالجه بیماری و روش‌های انجام فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی، از حیطه حمایت از اختراعات خارج هستند.

چرا باید اختراعتان را ثبت کنید؟

هر مخترعی برای این که از مزایای قانونی اختراعش، چه مادی، چه معنوی، بهره‌مند شود، باید اختراع خود را ثبت کند. این کار میتواند گام مهمی برای ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باشد. در صورت عدم ثبت اختراع، اگر طرح توسط افراد سودجو  کپی یا شبیه‌سازی شود ، مخترع، از نظر قانونی توانایی دفاع از اختراع خود را ندارد. فرد جهت ثبت اختراع خود، به اداره مالکیت صنعتی مراجعه میکند و در صورت تشخیص کارشناسان و قانونی بودن درخواستش، «گواهی ثبت اختراع» را دریافت میکند.

ثبت اختراع در تهران - موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان

مراحل اداری ثبت اختراع

ابتدا می‌بایست مدارک مورد نیاز را جمع‌آوری کنید.

 مدارک مورد نیاز : ( تمامی مدارک باید در سه نسخه تهیه شوند)

  • فرم اظهارنامه: شما باید فرم اظهارنامه را دریافت کرده و تکمیل کنید. اسم یا اسامی مخترعین، نام صاحب اصلی اختراع، اطلاعات فردی مخترع و ادعانامه باید در فرم اظهارنامه نوشته شود
  • باید اختراع را به صورت خلاصه توضیح دهید و توصیفش کنید و علاوه بر این، تمامی نقشه‌های فنی باید ارائه شود.
  • کپی شناسنامه و کارت ملی در سه نسخه باید همراه متقاضی باشد، در صورتی که متقاضی خود مخترع نباشد، باید وکالت‌نامه رسمی از مخترع به همراه داشته باشد.

حتما باید نام شرکت و دانشگاهی که مخترع به آن وابسته است، در برگه ثبت اختراع درج شود:

یک معرفی نامه با مهر و امضای معاون پژوهشی دانشگاه و یا مدیرعامل شرکت، با محوریت این که سهم شرکت یا دانشگاه و مخترع ( یا مخترعین) در این اختراع به چه اندازه بوده لازم است، که باید از طرف دانشگاه و یا شرکت برای رئیس اداره کل مالکیت صنعتی کشور ارسال شود. بعد از تکمیل مدارک و نامه‌نگاری‌ها جهت ارائه مدارک به اداره مالکیت صنعتی رجوع میکنید و وقت دفاع از طرحتتان را تعیین میکنید و هزینه درخواست ثبت اختراع را واریز میکنید. و به مرکز تحقیقاتی که در آنجا به شما معرفی خواهد شد، جهت گرفتن تایید علمی مراجعه میکنید. در صورت تایید علمی اختراع شما، از سمت اداره مالکیت صنعتی، به روزنامه رسمی معرفی میشوید، و پس از مراجعه به دفتر روزنامه، اطلاعات مربوطه در روزنامه چاپ میشوند. ۳۰ روز بعد از چاپ، برگه روزنامه را به اداره مالکیت صنعتی میبرید و پس از پرداخت هزینه‌ها، گواهینامه ثبت اختراع به نام مخترع یا مخترعین صادر میشود.