شرایط تاسیس شرکت در سال 1403

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403 از مهمترین مواردی است که متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی پیش از هر اقدامی باید اطلاعات کافی در این خصوص داشته باشند.

شرایط تاسیس شرکت و قوانین آن با توجه به نوع شرکت که می تواند یکی از 7 نوع شرکت عنوان شده در قانون تجارت باشد، متفاوت است.

شرایط متعددی من جمله تعداد اعضاء هیئت مدیره یک شرکت، هدف از فعالیت، حضور پر رنگ تر در بازار های رقابتی و شرکت در مناقصات و مزایدات و... در انتخاب نوع شرکت بسیار مهم و اساسی است.

در اینجا با توجه به آخرین تغییرات روی داده در خصوص شرایط تاسیس شرکت ها، تمامی این موارد من جمله میزان سرمایه، روند ثبت و اقدامات ضروری بعد ثبت را عنوان می کنیم.

شرایط تاسیس شرکت (1403)

برای ثبت انواع شخصیت های حقوقی شرایط عمومی و نیز شرایط خاصی وجود دارد که با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود که به اختصار به آن ها می پردازیم.

 • مجوز برای موضوع فعالیت شخصیت حقوقی
  اخذ مجوز از مراجع ذیربط برای موضوعات مجوزی و نیز اخذ مجوز برای نام هایی که نیاز به تایید برخی سازمان ها و ارگان های خاص دارند.
 • رعایت حداقل اعضاء شخصیت حقوقی بر حسب مورد
  حداقل اعضاء شرکت سهامی خاص 3 نفر، با مسئولیت محدود 2 نفر و در شرکت سهامی عام 5 نفر و شرکت های تعاونی تولید و مصرف 7 نفر می باشد.
 • بازرسین یا هیئت نظار در شخصیت حقوقی
  در شرکت های سهامی باید دو بازرس اصلی و علی البدل وجود داشته باشد.
  همچنین در شرکت با مسئولیت محدود در صورتی که تعداد اعضاء زیر 12 نفر باشد نیازی به هیئت نظار نمی باشد.(لازم به توجه است که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.)
 • رعایت حداقل میزان سرمایه
  حداقل این میزان برای تاسیس انواع شرکت متفاوت است چنانچه در شرکت سهامی عام 5 میلیون ريال است و در شرکت هایی مثل سهامی خاص و با مسئولیت محدود یک میلیون ريال می باشد.

آخرین اصلاحات قوانین ثبت شرکت

برای تاسیس شرکت شرکت سهامی خاص به عنوان یکی از محبوب ترین نوع شرکت های ثبت شده در ایران طبق ماده 20 لایحه اصلاحی ق.ت تسلیم اظهارنامه با مدارک ذیل به مرجع ثبت مکفا است.
مدارک مورد نیاز با توجه به آخرین شرایط تاسیس شرکت سهامی عبارتند از:

 1. اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهام داران رسیده باشد.
 2. اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
 3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضاء کلیه سهام داران رسیده باشد.
 4. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت ماده ۱۷ اصلاحی قانون تجارت
 5. ذکر نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شخصیت حقوقی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره: سایر قیود و شرایط تاسیس شرکت که در ماده فوق الذکر برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت های سهامی خاص‌لازم الرعایه نخواهد بود.

نکته: در مورد دوم ذکر شده در بالا در خصوص اظهارنامه باید در نظر داشت که باید به امضاء کلیه سهام داران رسیده باشد.
هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد.

در صورتی که سهام ممتاز وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه نیز باید عنوان شده باشد.

نکته: در شرکت های با مسئولیت محدود بر خلاف شرکت سهامی خاص ارائه علاوه بر مدارک مورد نیاز تقاضانامه، شرکتنامه و اساسنامه برای تسلیم به مرجع کافی است.
در شرکت های سهامی خاص اوراقی تحت عنوان تقاضانامه و شرکت نامه وجود ندارد.

راهنمای ثبت شرکت 

راهنمای ثبت شرکت-موسسه حقوقی عرفان

با توجه به آخرین تغییرات اعمال شده در خصوص شرایط تاسیس شرکت ها و روند آن در سال جدید 1403 مسئله جدیدی عنوان نشده است.
به هر حال روند ثبت اشخاص حقوقی در سامانه ثبت شرکت ها با توجه به آخرین تغییرات به ترتیب ذیل می باشد:

 • ثبت نام ثنا
 • انتخاب 5 نام پیشنهادی
 • تکمیل مدارک و مستندات مربوطه
 • مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری
 • اخذ رسید پذیرش
 • تایید یا رد نام
 • ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست
 • بررسی کارشناسان اداره ثبت
  پس از بررسی یکی از 3 حالت ذیل پیش خواهد آمد:
  • تایید پرونده
  • نقص پرونده
  • رد پرونده
 • در صورتی که تایید شود و نقصی در مدارک و اطلاعات مندرج در سامانه برای متقاضی وجود نداشته باشد در نهایت پس از پرداخت هزینه های مربوطه آگهی صادر می شود.

تاریخ شروع فعالیت شرکت

تاریخ شروع فعالیت شرکت من جمله موارد مهم و اساسی است که در اداره مالیات به عنوان یک ملاک اصلی آنرا در نظر می گیریم.
باید نشان کرد که تاریخ فعالیت رسمی و قانونی باید به صورت دقیق طرح شود و برای تبیین این مسئله نیاز است که اقدام به اخذ کداقتصادی نمایید.

اقدامات ضروری پس از ثبت شرکت

اقدامات ضروری پس از ثبت

مهم تر از شرایط تاسیس شرکت پیش از هر عملی، پرداخت به اقدامات لازم پس از ثبت شرکت می باشد.
علت آن مسئله آن است که بسیاری از متقاضیان ثبت، اختیاراً شرکتی را تاسیس می کنند اما پس از ثبت اجباراً باید اقداماتی را بر حسب مورد صورت دهند.

لازم به توجه است که متقاضی الزاماً باید اقداماتی را صورت دهد تا بتواند قانونی و رسمی به فعالیت بپردازد.
برخی از این اقدامات با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود اما برخی دیگر الزامی برای تمامی اشخاص حقوقی است.
من جمله مهمترین این موارد اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی در اداره مالیات منطقه مربوطه، اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی(دفاتر کل و روزنامه.)

برخی از شرکت ها مانند سهامی خاص نیاز به آن است که هر دو سال برای تمدید هیئت مدیره، صورتجلسه متناسب تنظیم و اقدام به ثبت تغییرات شرکت در آن خصوص شود.
همچنین مهلت فعالیت بازرسین اصلی و علی البدل نیز یک سال مالی می باشد که برای انتخاب بازرسین نیز باید اقدامات مربوطه صورت گیرد.

تشکیل پرونده مالیاتی پس از ثبت شرکت

مطابق با قانون تجارت متقاضی ثبت شرکت یا موسسات قانوناً تا 2 ماه فرصت دارند تا اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی نمایند.
همچنین برای تداوم کسب و کار و فعالیت رسمی و قانونی با شرکت باید مالیات سرمایه یا همان تعرفه ابطال تمبر سرمایه نیز پرداخت گردد.

در این خصوص لازم به توجه است که حتی شرکت هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند نیز باید پرونده مالیاتی تشکیل دهند.

تاسیس شخصیت حقوقی در موسسه عرفان

موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان با به کارگیری وکلای و کارشناسان متخصص، خدمات حقوقی و ثبتی را در عرصه داخل و خارج از کشور به متقاضیان ارائه می کند.
همچنین است که تعدد وکلا سبب شده تا هر پرونده توسط چندین وکیل متخصص مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه مطلوب را برای موکلین به دنبال داشته باشد.

متقاضیان برای دریافت مشاوره رایگان می توانند از طریق راه های ارتباطی و یا شماره تماس 02188547860 با ما در تماس باشند.

 

 • اشتراک در:

نظرات و دیدگاه شما

مطالب مرتبط

مراحل و هزینه ثبت برند 1403
ثبت برند (ثبت علامت تجاری)

مراحل و هزینه ثبت برند 1403

هزینه و روند ثبت برند یا علامت تجاری هر ساله دستخوش یک سری تغییرات قرار می گیرد اما در مجموع ضوابط و آئین نامه های مربوطه خود را حفظ میکند. در این

ادامه خواندن
قوانین ثبت شرکت 1403
ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت 1403

اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها انواع و اقسام متعددی دارند که متقاضیان بر حسب نیاز باید با تبعیت از قوانین مربوطه اقدام به انتخاب نوع شرکت و تاسیس آن می ن

ادامه خواندن
شرایط تاسیس شرکت در سال 1403
ثبت شرکت

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403 از مهمترین مواردی است که متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی پیش از هر اقدامی باید اطلاعات کافی در این خصوص داشته باشند. شرایط تا

ادامه خواندن