اخذ رتبه انفورماتیک نشان دهنده سطح کیفی و تأييد صلاحيت شرکت های پیمانکاری در حوزه انفورماتیک می باشد و به منظور شرکت در مناقصات رسمی و پروژه های بزرگتر، می بایست از سامانه ساجات دریافت ش.

گرید شرکت های انفورماتیک بین ۱ تا  ۷ قرار دارد و هرچه اين عدد به ۱ نزديکتر باشد به معنای بالاتر بودن سطح كيفی آن شركت است. رتبه ۱ بالاترين سطح و رتبه ۷ پايينترين سطح اين درجهبندی قرار دارد. بنابراين رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک به معنای دريافت نمره يا رتبهای است كه شركت مزبور از سامانه ساجات دريافت میكند و نشاندهنده سطح كيفی آن شركت است. در مقاله رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای به صورت جامع این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

به دنبال کامل‌ترین خدمات حقوقی هستید؟

ما با به‌روزترین تجربیات حقوقی و مجرب‌ترین وکلا در کنار شما هستیم.
برای مشاوره رایگان، همین الان با ما تماس بگیرید.
۰۲۱۸۸۵۴۷۸۶۰

ساجات چيست؟

ساجات مخفف عبارت «سامانه تشخيص صلاحيت شركتها» و هدف اصلی اين سامانه رتبهبندی شركت هاست. اين سامانه در ابتدا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال ۱۳۸۸ بنا شد و تحت نظارت راهبردی و معاونت رياست جمهوري كشور قرار دارد.

هر شركت ائم از پيمانكاری يا مشاوره، ساخت يا طراحی برای گسترش فعاليت رسمی خود میبايست از سامانه ساجات گواهينامه رتبه و رشته دريافت نمايد. بنابراين شركتها موظف به اخذ رتبه انفورماتيک از اين سامانه هستند. مثلاً شركت پيمانكاری میبايست در اين سامانه ثبت نام كرده و گواهينامه صلاحيت پيمانكاری دريافت كند. شركتهای مشاوره میبايست گواهينامه صلاحيت مشاوران دريافت كنند.

اخذ رتبه در حوزه انفورماتیک برای شرکت های فعال در این بخش ها امکانپذیر می باشد:  آب و ابنيه، ايده پرداز، برنامهنويسي و توسعه نرمافزار، شبکه، سخت افزار، خدمات کامپیوتری، برنامهنويسی حسابداري، تجارت الكترونيک، راهسازی، طراحی و توسعه وب سايتهای اختصاصی و عملياتی، مشاوره و

مؤلفه‌هاي مؤثر بر اخذ رتبه انفورماتيك

ارزیابی و رتبه‌بندی انفورماتیک

شرکت ها در اولین ارزیابی خود جهت دریافت رتبه انفورماتیک رتبهای بین عدد ۷ يا ۵ دریافت می کنند. اين به معنای آن است كه آن شركت ابتدايیترين و لازمترين استانداردهای اوليه را دارا میباشد. پس از آن عوامل زیر بر اخذ رتبههای بالاتر (از عدد ۵ به سمت عدد۱) مؤثرند:

 • نوع قرارداد (داشتن قراردادهایی با مبالغ بالاتر)
 • سابقه بيمه بالاتر مهندسان امتيازآور
 • سطح درآمد پرسنل (پرداخت حقوق و دستمزد بيشتر)
 • تحصيلات مرتبط اعضاي هيأت مديره
 • تحصيلات مرتبط مهندسان
 • سوابق بيمه مهندسان
 • سوابق بيمه كاركنان
 • درآمد مشمول ماليات
 • ميزان رضايت مشتری
 • نوع فعاليت شركت
 • وسعت فعاليت
 • راندمان مالی
 • ارائه اظهارنامه مالياتی سه سال قبل
 • مدارک علمی بالاتر مديرعامل (كارشناسی يا بالاتر)
 • مرتبط بودن مدرک مدير عامل
 • تمام وقت بودن فعاليت مدير عامل

دليل اخذ رتبه انفورماتيک

.

معيار رتبه‌بندي انفورماتيك

مدارک لازم جهت اخذ رتبه انفورماتيک

مدارک زير جهت اخذ رتبه انفورماتيک ضروری هستند:

 • آدرس دقيق و كد پستی شركت
 • اعلام قوانين رعايتشده در سربرگ شركت كه اعضای هيأت مديره و سهامداران آن را امضا كردهباشند.
 • آگهی در روزنامه رسمی در مورد تأسيس شركت و آخرين تغييرات
 • اظهارنامه مالياتي (ماليات بر درآمد) سه سال اخير شركت و رسيدهای آن
 • بيمه تمامی اعضای هيأت مديره
 • درخواست كتبی
 • دفتر اداری با موقعيت تجاری
 • عكس پرسنلی اعضاي هيأت مديره
 • كپی شناسنامه و كارت ملی
 • كپی اساس نامه شركت
 • ليست بيمه و پرداختی حقوق
 • مفاصا حساب بيمه
 • مدارک مهندسان امتيازآور

معيار رتبهبندی انفورماتيک

معيارهای مؤثر بر اخذ رتبه انفورماتيک به شرح زير می باشد:

 • نيروی انساني
 • درآمد
 • رضايت مشتری

ارزيابی كاركنان شركت به لحاظ سوابق بيمه، ميزان تحصيلات، مرتبط بودن تحصيلات و عواملی از اين دست، از مهمترين معيارهای ارزيابی برای دریافت گرید انفورماتيک محسوب میشوند.

پس از معيار نيروی انسانی، ميزان درآمد خالص شركت، اظهارنامههای مالياتی(ماليات بر درآمد) و رسيدهای پرداختهای مالياتی دومين معيار ارزيابی برای اخذ رتبه انفورماتيک هستند.

كم بودن ضريب رضايت مشتری به نحو بسيار شديدی بر اخذ رتبه انفورماتيک تأثير منفی بر جای میگذارد. به حدی كه اگر مثلاً از معيار نيروی انسانی رتبه ۷۰ و از معيار درآمد رتبه ۳۰ را كسب كرده باشيد ولي ميزان رضايت مشتری از شركت در سطح پايينی باشد، موفق به اخذ رتبه انفورماتيک نخواهيد شد. ولی به طور كلی نيروی انسانی دارای بيشترين سهم در دريافت رتبه بالاتر است.

شرايط لازم جهت رتبه انفورماتيک

هر شركت انفورماتيک به منظور اخذ رتبه انفورماتيک لازم است يک نفر را به عنوان كارشناس IT، با سابقه تحصيلات مرتبط و سابقه بيمه معرفی نمايد. همچنين دو كارشناس معرفی نمايد كه يكی از آنها مدير عامل باشد (يک كارشناس امتيازآور براي دريافت رتبه كافی است). حداقل تحصيلات مديرعامل ديپلم با سابقه بيمه مفيد است. چنانچه مدرک مديرعامل فوق ديپلم رشتهای غيرمرتبط باشد، ناگزير از دريافت گواهينامهای مبنی بر گذراندن دورههای كامپيوتر است.

بنابراين لازم است مدير عامل دارای مدرک كارشناسی مورد تأييد وزارت علوم در يكي از رشتههای علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار، نرم افزار در کلیه گرایشها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار باشد.

ساير اقدامات جهت اخذ رتبه انفورماتيک به شرح زيرند:

 • فعاليت شركت متقاضی دريافت رتبه انفورماتيک در حوزه انفورماتيک باشد و اين امر در اساسنامه شركت به طور شفاف قيد شدهباشد.
 • هزينههای اظهارنامه مالياتی سال گذشته خود را پرداخت كرده باشد.
 • حداقل دو كارشناس حرفهای در آن شركت مشغول به كار باشند.
 • مدير عامل داراي مدرک كارشناسی يا بالاتر در زمينه مهندسی كامپيوتر يا مهندسی عمران باشد.
 • مدير عامل تمام وقت در شركت حضور داشته باشد.

  مراحل اخذ رتبه انفورماتيک

براي اخذ رتبه انفورماتيک اقدامات زير لازم هستند:

 • ورود به سامانه ساجات به آدرس https://sajat.mporg.ir/Profiling/Login، ثبتنام و دريافت كد رهگيری
 • تشكيل پرونده و بارگذاری و ارسال مدارک خواسته شده
 • انجام پیگيری های لازم، تكميل و برطرف نمودن نواقص احتمالی پروفايل شخصی