بانوی دادگستر

الهه یا ایزدبانوی عدالت‌ (جاستیتیا، یا یوستیتیا) از اساطیر رومی است که ما به اشتباه در زبان فارسی به آن فرشته عدالت میگوییم.

این ایزدبانو معمولا را معمولا به صورت مجسمه و زینتی برای دادگستری‌های سراسر جهان دیده‌ایم.

که ترازو و شمشیری در دست و چشم‌بندی بر چشم دارد، که اختلاطی از ایزدبانوان روم و یونان است. چشم‌بند را از فورتونای رومی و شمشیر را نمسیس الهه‌ی نیک و بد یونان وام‌دار است.

اما چرا چشم‌بند؟

این چشم‌بند که از سده پانزدهم برای ایزدبانوی عدالت تعبیه شده، نمادی از بی‌طرفی است، یه این معنا که او با چشمان بسته و گوش‌های شنوا با عدالت هرچه تمام‌تر قضاوت میکند و در قضاوت، بی‌طرفی اصل اساسی بوده و ترس و طرفداراری از شخصی خاص جایگاهی ندارد.

بانوی عدالت

ایزدبانوی عدالت

شمشیر نماد چیست؟

شمشیری که در دست راست بانوی عدالت است معمولا رو به پایین قرار دارد و نماد مجازات عادلانه است.

ترازو به چه معناست؟

و طبق اسطوره نمسیس، ترازو به این معنی است که باید تمام مدارک و عدله ارائه شود تا بتوان با عدالت قضاوت کرد، در نهایت ترازو است که حکم میکند و گناهکاری و بی‌گناهی کسی را به جهانیان نشان میدهد.

نمادهای دیگر

در زیر پای جاستیتیا یک کتاب و سر یک مار دیده میشود، گفته میشود که این کتاب، کتاب قانون است و وجودش زیر پای ایزدبانو به این معناست، که او فراتر از کتاب و قانون و با عدالت کامل و تمام و کمال قضاوت میکند.

مار نیز نمادی از ظلم، جنایت، پلیدی و گناه است که وقتی در این جایگاه قرار گرفته یعنی توسط ایزدبانو مهار شده است.

۴ فضیلت اصلی در مسیحیت اعتدال، دوراندیشی،شجاعت و عدالت هستند و میگویند ایزدبانوی عدالت یکی از این ۴ فضیلت، یعنی عدالت را بازنمایی میکند، و از این جهت نیز مهم است.

اگر ایزدبانوی عدالت به نظر شما آشنا می‌آید، به این دلیل است که در مرکز تمام ویدئوهای موسسه عرفان ما از این نماد عدالت تمام و کمال استفاده کرده‌ایم.