تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی‌خاص از موضوعاتی است که امروزه توجه بسیاری از صاحبان کسب و کار را به خود جلب کرده است.
وجود شرایط بهتر برای شرکت های سهامی در انعقاد قرارداد با مشتریان، دریافت وام و تسهیلات بانکی قابل توجه، از جمله مواردی است که باعث ترغیب شرکت های با مسئولیت محدود برای تبدیل شدن به سهامی خاص شده است.

لذا متقاضیان می توانند برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات دقیق تر بر حسب مورد، از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشند.

قوانین تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی‌خاص

شرکت سهامی خاص بر خلاف شرکت با مسئولیت محدود از قوانین خاصی تبعیت می کند و از نظر اوراق و اساسنامه نیز متفاوت می باشند. نحوه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص با افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود نیز متفاوت می باشد. برای آشنایی با جزئیات آن به هر یک از راهنماها مراجعه کنید.
به طور کلی ملزومات تبدیل شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص به شرح ذیل می باشد که عبارتند از:

 • رعایت حداقل تعداد اعضاء و میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص (حداقل ۳ عضو هیئت مدیره، ۲ بازرس اعم از اصلی و علی البدل)
 • اشخاص حقوقی در دوران تصفیه و یا پس از انحلال شرکت نمی توانند اقدام به تبدیل نوع شرکت نمایند.
 • عدم وجود بدهی مالیاتی برای شرکت و همچنین کلیه سرمایه شرکت نیز باید تأدیه شده باشد.
 • در صورتی که بعد از تبدیل شرکت، موضوع فعالیت تغییر یابد و موضوع جدید نیازمند به اخذ مجوز باشد، متقاضی باید از مراجع ذیربط جواز های مربوطه را اتخاذ نماید.
 • دارایی های غیر نقد شرکت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری به تایید رسیده باشد.

نکته: لازم به ذکر است در حالت معمول، هیچ گونه محدودیت خاصی برای تبدیل شرکت ها وجود ندارد مگر آن که این دستور از سوی دادگاه صلاحیت دار صادر شده باشد.

صورتجلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی‌خاص

صورتجلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی‌خاص در حالت کلی در دو مجمع به ترتیب مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل می شود.

دستور جلسه در مجمع اول در خصوص میزان سرمایه شرکت، تعداد مواد اساسنامه می باشد.
در حالت عادی تعداد مواد اساسنامه یک شرکت با مسئولیت محدود ۲۷ تا به همراه ۲ تبصره است.
در وضعیتی که قصد تبدیل شرکت به سهامی خاص داشته باشیم، اساسنامه ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره خواهد داشت.

تعداد اعضاء نیز از دیگر موارد قابل توجهی است که الزاماً باید تغییر پیدا کند اما حداقل میزان سرمایه در هر دوی این شرکت ها یک میلیون ریال می باشد.

نمونه صورتجلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی‌خاص

با توجه به توضیحات بالا، می توانید از نمونه صورتجلسه تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص که در ادامه آمده است، استفاده کنید.

شرکت ….. مسئولیت محدود  به شماره ثبت ….. و شناسه ملی …..

 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده  شرکت  فوق در تاریخ ….. راس ساعت ….. با حضور کلیه شرکاء  در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

 

 1. آقا/خانم ….. به شماره ملی ….. دارنده …. سهم الشرکه
 2. آقا/خانم ….. به شماره ملی ….. دارنده …. سهم الشرکه
 3. آقا/خانم ….. به شماره ملی ….. دارنده …. سهم الشرکه
 4. آقا/خانم ….. به شماره ملی ….. دارنده …. سهم الشرکه

*دستور جلسه

الف : نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت .

ب: اساسنامه ای مشتمل بر….. ماده  و تبصره….. قرائت و به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قیل گردید .

ج: دو نسخه اظهارنامه به امضاء و به تصویب رسید .

د:سرمایه شرکت مبلغ…..ریال منقسم به….. سهم با نام ….. ریال…..پرداخت شده می باشد .

ر) به آقای….. با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

 

شرکت ….. سهامی خاص به شماره ثبت….. و شناسه ملی…..

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  شرکت  فوق در تاریخ…..راس ساعت….. با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .

۱ ) جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

 1. آقا/خانم….. به شماره ملی ….. به سمت رئیس جلسه
 2. آقا/خانم….. به شماره ملی ….. به سمت ناظر جلسه
 3. آقا/خانم….. به شماره ملی ….. به سمت ناظر جلسه
 4. آقا/خانم….. به شماره ملی ….. به سمت منشی جلسه

پس از رسمیت جلسه مجمع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

۱) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند :

آقا/خانم….. به سمت رئیس هیئت مدیره، آقا/خانم….. به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقا/خانم….. به سمت مدیر عامل و آقایان ….. به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

 

۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

۳) جهت رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت :

آقا/خانم ….. به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .

۴) روزنامه کثیرالانتشار….. جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

۵) هیچ کدام از  هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین شرکت مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهیم بود.

 

۶) به آقای ….. با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

 

رئیس جلسه                                 ناظر جلسه                       ناظر جلسه                       منشی جلسه

امضاء هیئت مدیره …..

بازرس اصلی                                                                                 بازرس علی البدل

نکته: در انتهای صورتجلسه باید لیست شرکاء حاضر در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده آورده شود.

مدارک تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی‌خاص

در حالت معمول، مدارک مورد نیاز برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:

 • مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) اعضاء، بازرسین و سهامدارن جدید
 • ارائه اوراق شرکتنامه، تقاضانامه و اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
 • ارائه مجوز اخذ شده از مراجع ذیربط در صورتی که موضوع مجوزی باشد.
 • ارائه وکالتنامه وکیل در صورتی که قصد دارید از وکیل استفاده کنید.
 • گواهی بانکی پرداخت ۳۵ درصد سرمایه تعهدی، برای تبدیل شرکت به سهامی خاص

شرکتهای مسئولیت محدود و شرایط تبدیل آنها در موسسه عرفان بصورت آنلاین

مراحل تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی‌خاص

 1. در وهله اول پس از تکمیل مدارک، باید توسط متخصصین این حوزه اقدام به تنظیم صورتجلسه بر حسب مورد نمایید.
  همانطور که ذکر شد، روزنامه، سرمایه، اساسنامه و… از مواردی است که باید در صورتجلسه و هم در سامانه تکمیل شود که به آن می پردازیم.
 2. پس از آن صورتجلسه باید به امضاء اعضاء و شرکاء برسد تا پس از آن با مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نشانی https: irsherkat.ssaa.irتمامی اطلاعات را درج نماییم.
 3. علاوه بر اطلاعات مربوط به حق توکیل، تاریخ و ساعت جلسه، اطلاعات وکیل و تمامی موارد مندرج در صورتجلسه باید در سامانه به صورت دقیق عنوان گردد.
  در انتهای این وهله نیز باید صورتجلسه را در سامانه تایپ نمایید.
 4. اوراق و مدارک مذکور در فوق باید در پوشه مخصوص ثبت تغییرات شرکت به اداره استان تسلیم گردد.
  در صورتی که ایرادی وجود نداشته باشد، پس از بررسی توسط کارشناسان مورد تایید واقع می شود.
  در این صورت با پرداخت هزینه های روزنامه ها و سایر هزینه های قانونی، پس از موعد مقرر آگهی صادر می گردد.

هزینه تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی‌خاص

لازم به توجه است که بر حسب مورد هزینه های تبدیل می تواند تفاوت هایی نیز داشته باشد لذا برای آگاهی از هزینه های دقیق تر، با مشاورین موسسه عرفان در تماس باشید.

هزینه تبدیل شرکت مسئولیت محدود در بخش های مختلفی تقسیم می شود که به شرح ذیل می باشد؛
هزینه حق الوکاله وکیل، حق الثبت تبدیل شرکت، هزینه روزنامه رسمی و کثیر  الانتشار، تنظیم صورتجلسه، ورود اطلاعات صورتجلسه و سایر هزینه ها با توجه به مورد تقاضا.

موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان

ثبت تغییرات شرکت اعم از تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی‌خاص و کلیه امور ثبتی وابسته در داخل و خارج از کشور در موسسه عرفان توسط وکلا و کارشناسان خبره این حوزه صورت می گیرد.
متقاضیان می توانند برای بهره مندی از این خدمات و دریافت مشاوره رایگان از طریق شماره ۰۲۱۸۸۵۴۷۸۶۰ با متخصصین موسسه در تماس باشند.

 • اشتراک در:

نظرات و دیدگاه شما

مطالب مرتبط

هزینه ثبت شرکت
ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت با توجه به موارد متعددی من جمله نوع شرکت انتخابی، تعداد خطوط موضوع، تعداد اعضاء، میزان سرمایه شخصیت حقوقی و... تعیین می گردد. به عبا

ادامه خواندن
راهنمای ثبت برند
ثبت برند (ثبت علامت تجاری)

راهنمای ثبت برند

صاحبین کسب و کارها و فعالین اقتصادی برای یک کسب و کار هدفمند و جذب بازار تقاضا باید اقدام به ثبت برند یا علائم تجاری نمایند. در این مطلب به سوالاتی

ادامه خواندن
ثبت شرکت فوری
ثبت شرکت

ثبت شرکت فوری

ثبت شرکت فوری صرفاً با دریافت این خدمت از یک متخصص امکان پذیرد است چراکه با ندانستن کوچکترین نکته ها ممکن است روند رسیدگی به پرونده به تاخیر افتد.

ادامه خواندن