زمانی که اقدام به ثبت شرکت میکنید در هنگام پر کردن اطلاعات و اظهارنامه شرکت ثبت شده باید مکانی را به عنوان آدرس شرکت وارد کنید. تغییر آدرس شرکت ثبت شده به آسانی امکان پذیر است اما برای انجام این کار باید مراحل قانونی را طی کنید. تغییر آدرس شرکت شاید به ظاهر کار چندان راحتی نیست و نیاز به مشاوره از وکلای مجرب دارد. موسسه حقوقی عرفان به شما در انجام تمامی مراحل ثبت شرکت تا ایجاد تغییرات به شما کمک میکند تا در کمترین زمان به نتیجه دلخواه خود برسید.

علت ثبت تغییرات شرکت

امکان تغییر در تمامی مشاغل و کسب و کارها وجود دارد اما زمانی که شما به عنوان یک شرکت رسمی مشغول به فعالیت میشوید باید تمامی فعالیتهای شما قانونی باشد حتی تغییر آدرس شرکت. ایجاد تغییرات در شرکتهای رسمی و ثبت شده با دشواریهای خاصی همراه است به همین دلیل باید از افراد مجرب در زمینههای حقوقی کمک بگیرید. تغییر آدرس شرکت ثبت شده مراحل خاص خود را دارد که در نتیجه باعث تغییر آدرس شما میشود. در برخی از موارد به تغییر کد پستی شرکت تغییر آدرس نیز میگویند.

ایجاد تغییر در کدام ‌بخش‌های شرکت امکان‌پذیر است؟

ایجاد تغییر در کدامبخشهای شرکت امکانپذیر است؟

 • تمدید شرکت
 • تغییر در اساسنامه
 • تغییر آدرس شرکت
 • منحل کردن شرکت
 • تغییر موضوع شرکت
 • انتخاب بازرسان یا تمدید
 • تغییر سرمایه شرکت
 • تبدیل و تغییر سهام شرکت به بینام و بانام
 • تغییر حق امضا شرکت
 • تغییر اسم شرکت

ثبت تغییرات چگونه امکان پذیر است؟

همانطور که گفتیم مراحل تغییر ادرس شرکت ثبت شده پیچیدگیخای خاص خود را دارد. برای تغییر در ابتدا باید یک جله به همراه اعضا و سهامداران شرکت برگزار شود و در آن اقدام به تنظیم صورت حلسه کنند. زمانی که صورت جلسه تنطیم شد باید تمامی افراد آن را امضا کنند و بعد از تایید آن را به اداره ثبت شرکتها ارسال  کنند. اداره ثبت شرکتها صورتجلسه را به صورت دقیق بررسی میکند و در صورتی هیچ مشکلی وجود نداشت باید مراحل پرداخت هزینههای روزنانه و چاپ آگهی انجام شود.

نحوه تغییر آدرس شرکت ثبت شده چگونه است؟

زمانی که اقدام به تغییر آدرس شرکت ثبت شده داشتید باید برای تغییر سهامداران و شرکای شرکت جلسهای را تشکیل میدهند. در این جلسه باید یک صورتجلسه تحت عنوان مجمع عمومی فوقالعاده تنظیم شود تا نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام شود. لازم به ذکر است با توجه به اساسنامههای شرکتهای انجام این کار توسط هیات مدیره هم انجام میشود. با توجه به توضیحات اساسنامه برای تغییر آدرس رئیس هیات مدیره میتواند مکان دلخواه خود را انتخاب کند و شعباتی را نیز تاسیس کند.

مراحل تغییر آدرس شرکت

مراحل تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت ثبت شده به دو روش انجام میشود که با توجه به نوع شرکت باید یکی از آن روشها را انتخاب کرد و مدارک مورد نیاز را تهیه کرد. در ادامه به بررسی این دو راه میپردازیم.

تغییر آدرس شرکت ثبت شده سهامی

 • برگزاری جلسه مجمع عمومی فوقالعاده و تنظیم کردن صورت جلسه با امضای هیات رئیسه
 • بر اساس قانون تجارت اساسنامه شرکت باید از مراحل تشریفات دعوت را رعایت کرد . لازم به ذکر است در صورتی مه اختیار تغییر مکان شرکت در اساسنامه تفویض شده باشد، هیات مدیره میتواند برای تغییر اقدام کند. همچنین در صورتی که شرکت قرار است به شهرستان دیگری منتقل شود پرونده باید در همان شهرستان فرستاده شود و صورت جلسه در آن شهر تنظیم میشود.

تغییر آدرس شرکت ثبت شده با مسئولیت محدود

در صورتی که قصد تغییر آدرس شرکت ثبت شده را داشته باشید و شرکت شما داری مسئولیت محدود باشد باید در مجمع فوقالعاده جلسهای تشکیل شود و صورتجلسه تهیه شده توسط تمامی اعضا و شرکای شرکت امضا شود. اگر تعداد شریکها زیاد بود در این حالت با توجه به ماده ۱۰۹ قانون تجارت باید یک هیات نظار انتخاب کرد و صورت جلسه توسط این هیات به امضا برسد. بعد از امضای صورت جلسه حداقل تا یک ماه باید توسط وکیل رسمی شرکت تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نکات مهم در هنگام تنظیم صورتجلسه

 • صورتجلسه باید بر روی یک سربرگ حقوقی نوشته شود و بعد از به امضا رسیدن شرکا توسط شخص حقوقی امضا شود.
 • سه نسخه از صورتجلسه باید برای تمامی شرکا صادر شود.
 • در صورتی که تغییر آدرس شرکت ثبت شده از یک خیابان به خیابان دیگر است کافی است صورتجلسه تحت عنوان تغییر آدرس نوشته شود.
 • اگر اکثریت شرکا در هنگام تنظیم صورت جلسه حضور داشته باشند باید مستندات ارائه شود.
 • در صورتی که اعضا شرکا زیاد باشد هیات نطار از سه نفر از شرکا میتواند تشکیل شود.

مراحل تغییر آدرس شرکت

برای تغییر آدرس شرکت ثبت شده همانطور که گفتیم در ابتدا باید صورتجلسهای تنظیم شود و توسط شرکا امضا شود. بعد از آن باید به سامانه http://irsherkat.ssaa.ir برای اعلام درخواست تغییر آدرس شرکت مراجعه کرد. در ادامه بر روی سامانه باید مدارک را بارگذاری کرد. همچنین مدارک باید به اداره ثبت پست شوند. در ادامه تغییر آدرس باید به صورت حضوری به اداره مربوطه مراجعه کرد و هزینههای مربوط به روزنامه و آگهی را پرداخت کرد. در آخرین مرحله آگهی برای شما صادر میشود.

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت ثبت شده

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت ثبت شده

 • کپی روزنامه رسمی شرکت ثبت شده و تغییرات شرکت
 • اصل مجوز از مراجع ذیصلاح
 • ارائه یک نسخه امضا و مهر شده از صورتجلسه توسط هیات مدیره در مجمع عمومی
 • مستندات تشریفات از اعضا
 • در صورتی که پرونده توسط وکیل دنبال میشود اصل وکالتنامه وکیل

تغییر آدرس شرکت توسط موسسه حقوقی عرفان

موسسه حقوقی عرفان با سالها فعالیت در حوزههای حقوقی یکی از بهترین موسسهها برای پروندههای اداری و حقوقی است. در صورتی که قصد تغییر آدرس شرکت ثبت شده خود را دارید میتوانید از وکلای مجرب این مجموعه کمک بگیرید تا پرونده شما در کمترین زمان ممکن انجام شود. برای استفاده از خدمات این مجموعه با مشاوران موسسه حقوقی عرفان در ارتباط باشید.