ثبت برند مادرید

ثبت برند مادرید

ثبت برند مادرید

ثبت برند مادرید مکانيزمی را فراهم آورده که در آن مالک علامت تجاری مي تواند از طريق سازمان جهانی مالکيت فکری اقدام به ثبت بین المللی برند در دیگر کشور هاي عضو نمايد. برای بهره مندی از مزایای سیستم مادرید متقاضی باید ثبت علامت را با اظهارنامه تقاضا کند يا گواهينامه ثبت علامت را در يکي از کشور هاي عضو اخذ نموده باشد.

سازمان جهاني مالکيت فکری به منظور تسهيل ثبت علامت تجاری در کشور ها، موافقت نامه مادريد را تصويب نمود. از آن پس بسياري از کشور ها عضو اين موافقت نامه شده اند. به موجب عهدنامه مادرید، متقاضی ثبت برند مادرید در هریک از کشورهای عضو می تواند با مراجعه به اداره ثبت علامت کشور خود (کشور مبدا) ثبت علامت را در هریک از کشورهای عضو با انتخاب آنها و پرداخت هزینه های مربوط درخواست نماید.

ایران در سال ۱۳۸۲ به موافقت نامه مادرید و پروتکل مادرید و در سال ۱۳۸۳ به موافقت نامه مادرید در زمینه جلوگیری از نصب نشان ها منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا ملحق شد.

پیش شرط های مهم ثبت علامت مادرید

یکی از پیش شرط های مهم ثبت علامت از طریق موافق نامه مادرید ثبت علامت یا تقدیم اظهارنامه علامت در کشور مبدا می باشد. این اظهارنامه به عنوان اظهارنامه پايه يا ثبت پايه شناخته مي شوند و به آن basic application or basic registration می گویند. نکته مهم دیگر اینکه بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسایه ای که مقصد تجاری بسیاری از بازرگانان را تشکیل می دهند عضو این موافقتنامه نیستند.

صرفِ تقدیم اظهارنامه در کشورهای مبدا برای درخواست ثبت علامت در کشورهای عضو، کافی است. ولی متقاضی مي بايست ظرف سه سال ثبت قطعی علامت خود را به اطلاع کشورهای انتخابی خود برساند. در غیر اینصورت ثبت علامت در این کشورها کان لم یکن خواهد شد.

فرض کنید متقاضی در ایران ثبت علامت تجاری “الف” را به موجب اظهارنامه تقاضا داده است. متقاضی می تواند با اعلام شماره اظهارنامه علامت خود در ایران و یا ارائه گواهینامه ثبت علامت در ایران، ثبت علامت خود را در کشور های عضو مادرید تقاضا نماید.

اما چنانچه صرفا اظهارنامه در ایران تقدیم شده باشد و علامت هنوز به ثبت نرسیده باشد، گواهی ثبت علامت در ایران باید ظرف مدت ۳ سال به سازمان جهانی وایپو (که متصدی اجرای موافقت نامه مادرید است) ارائه گردد.

حال اگر ثبت علامت “الف“ در ایران با مشکل مواجه شود و یا علامت ثبت شده باشد و به هر دلیلی باطل شود و متقاضی موفق به اخذ گواهی ثبت علامت “الف” در کشور ترکیه از طریق سیستم مادرید شده باشد، گواهی ثبت علامت ترکیه به این دلیل باطل خواهد شد چرا که گواهینامه علامت مبدا (در مثال ما ایران) فاقد اعتبار شده است.

بنابراین در سیستم مادرید اظهارنامه علامت و علامت ثبت شده در کشور مبدا بسیار اهمیت دارد. بنابراین ثبت علائم در سایر کشور ها منوط به بقاء اعتبار علامت تجاری ثبت شده متقاضی در کشور پايه (در مثال ما ايران) است.

از مزایای ثبت بین المللی مادرید حذف هزینه های ترجمه رسمی و استخدام وکیل در کشورهای متعدد است. باید توجه داشت که متقاضی می بایست کلیه هزینه های مورد نیاز جهت ثبت را بدوا در حساب سازمان جهانی مالکیت فکری wipo به فرانک سوییس پرداخت نماید که برای هرکشور متفاوت و به صورت مستقل محاسبه می شود.

برای مثال هزینه ثبت علامت در آلمان ۷۵۳ فرانک و در ترکیه ۷۲۶ فرانک می باشد. چنانچه درخواست ثبت علامت در این دو کشور را به عمل آید مجموع هزینه ها توسط متقاضی پرداخت خواهد شد.

ثبت آنلاین برند مادرید

مزاياي ثبت برند مادريد

امکان ثبت علامت در تمام یا تعدادی از کشورها و سازمان های عضو سیستم مادرید صرفا با تظيم و ارائه یک تقاضانامه وجود دارد.

در اين نظام متقاضی تنها يک اظهارنامه تنظيم می نمايد و در اين اظهارنامه يا تقاضانامه کشور هايی که قصد دارد علامت را در آنها به ثبت برساند تعيين می کند. متقاضی می تواند تمام کشورها و يا يک کشور و يا هر تعداد کشور که تمايل دارد را از ميان کشور هاي عضو انتخاب نمايد و با پرداخت مجموع هزینه ها اظهارنامه ثبت علامت به جريان مي افتد. اين اظهارنامه را مي توان به زبان انگليسی، اسپانيولی و يا فرانسوی به انتخاب متقاضی تکميل نمود.

تسریع و تسهیل روند ثبت علامت تجاری در کشور هاي عضو مادرید

در اين روند کشورهای عضو سیستم مادرید متعهد هستند در طول يکسال به اظهارنامه ثبت علامت مادريد رسيدگي نمايند. در اين روند الزامی به انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت نيست.

کاهش هزینه های ثبت بین المللی علامت

ثبت علامت خارج از سيستم مادريد نيازمند متحمل شدن هزينه های ترجمه متون به زبان کشورهای مختلف و هزنيه هاي پستی است. از آنجا که قوانين ثبت علامت در کشورهای مختلف متفاوت است در اکثر موارد می بايست هزينه استخدام وکيل و متخصص ثبت علامت در کشورهاي مدنظر را نيز به آن افزود.

يکي از مزايای مهم سيستم مادريد کاهش هزينه های ثبت علامت در کشور های مختلف است چرا که نيازي به ترجمه اظهارنامه، وکالت نامه و ساير مدارک به زبان های متعدد نيست. در این شرایط متقاضی تنها با تکميل اظهارنامه به زبان انگليسی، فرانسه و يا اسپانيولی امکان تقاضای ثبت علامت در کل ۱۲۲ کشور را خواهد داشت. براي طی اين روند تنها به يک وکيل در کشور خود نيز خواهد داشت به همين دليل هزينه ها به طور چشم گيری در اين سيستم کاهش مي يابند.

امکان اعمال تغییرات در گواهينامه علامت تجاری در سیستم مادرید

در صورتی که نياز به اعمال تغييراتی در مالکيت يا مشخصات مالک علامت و يا ساير موارد باشد در اينجا نيز متقاضی با ثبت يک درخواست واحد مي تواند تمام اسناد ثبت علامت ثبت شده که از طريق سيستم مادريد در کشور هاي مختلف به ثبت رسانده است را اصلاح نمايد. تنها با يک درخواست به يک زبان.

سهولت تمديد علامت مادريد

علائم تجاري که در سيستم مادرديد به ثبت مي رسند اعتباري ۱۰ ساله دارند. متقاضی می تواند در پايان مهلت اعتبار، علامت را از طريق سيستم مادريد در کشور هايی که علامت به ثبت رسيده است تمديد نمايد.

در بسياري از موارد نيازی به وکيل يا نماينده قانونی نيست

در سيستم مادرید نيازی به استخدام وکيل دادگستری در همه کشور ها نيست. متقاضی می تواند شخصا يا تنها با تعيين يک وکيل در کشور خود ثبت علامت را در ساير کشورها درخواست نمايد.

مگر اينکه اظهارنامه ای که از طريق سيستم مادريد تقديم شده است با اخطاريه مواجه گردد يا مورد اعتراض اشخاص ثالث قرار گيرد. در اين صورت برای رفع ايرادات و پاسخ به اخطاريه و اعتراض شخص ثالث انتخاب وکيل ضروری است.

معايب ثبت برند مادريد

در کنار مزایایی که در بخش های قبل ذکر کردیم، ثبت برند مادرید معایبی نیز دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم.

وابسته بودن

گفته شد در سیستم مادريد، متقاضي در صورتی می تواند ثبت علامت خود را در ساير کشور ها تقاضا نمايد يا علامت ثبت شده داشته باشد يا اظهارنامه ثبت علامت خود را در کشور مبدا تقديم کرده باشد.

در صورت ابطال علامت ثبت شده در کشور مبدا (کشور متقاضی) به هر دليل و يا عدم پذيرش اظهارنامه ثبت علامت متقاضی در کشور مبدا ظرف ۳ سال، ساير گواهينامه های ثبت علامت متقاضی در کشور های عضو مادريد بی اعتبار خواهد شد. به بيان ديگر اعتبار تمام اسناد ثبت علامت وابسته به گواهينامه ثبت علامت در کشور مبدا است. به اين اتفاق اصطلاحاً حلمه مرکزی يا Central attack گفته مي شود.

هر چند می توان در صورت بروز چنين مشکلی با تقديم اظهارنامه ها یا از طريق سيستم داخلي، تقاضای ثبت علامت را به صورت مستقل از سيستم مادرديد درخواست نمود. اما این کار باعث افزایش هزینه های ثبت می گردد.

وايپو امکان دور زدن مقررات داخلي کشور ها را ندارد

در سيستم مادريد هر کشور بر اساس قوانين و مقررات و با بررسي سوابق موجود در کشور خود به اظهارنامه ثبت علامت مادريد رسيدگی مي کند و ممکن است علامت در يک کشور ثبت و در کشور ديگری ثبت نشود.

مهلت پاسخ به اخطارهای صادره بعضا بسيار کوتاه است

در روند بررسی اظهارنامه علامت ممکن است هر يک از کشورها که ثبت علامت در آنها درخواست شده است اخطاری را صادر نمايند. در بعضی از کشورها مهلت پاسخ به اخطاريه ها بسيار کوتاه است. براي مثال اين مهلت در کشور چين تنها ۲ هفته است.

روند بررسی در برخي موارد بسيار طولانی است

هرچند روند بررسی اظهارنامه ثبت علامت مادريد بين يک تا دو سال است اما در صورت انتخاب کشور آمريکا و اتحاديه اروپا اين مدت در حدود ۳ سال خواهد بود.

بسياري از کشور ها عضو سيستم مادريد نيستند

ليست کشور هاي عضو سيستم مادرديد در ذيل آورده شده است. بسياری از کشور ها عضو سيستم مادريد نيستند و براي ثبت برند در اين کشور ها می بايست از طريق ثبت داخلی اقدام نمود.

کشور عراق و پاکستان و امارات متحده عربی که از مهمترين شرکای تجاری کشور ما هستند، عضو سيستم مادريد نمی باشند. لذا برای ثبت علامت در اين کشور ها می بايست از طريق سيستم داخلي اقدام نمود. برای آگاهی از نحوه ثبت برند در هریک از این کشور ها به راهنمای هر یک مراجعه کنید:

 - ثبت برند و علامت در عراق

 - ثبت برند و علامت در کردستان عراق

 - ثبت برند و علامت در پاکستان

 - ثبت برند و علامت در افغانستان

عدم ضمانت اجرا ثبت مادرديد در برخی کشور ها

بعضی از کشور ها به ويژه کشورهای آفريقايی قوانين خود را در خصوص ثبت برند مادرید به روز رسانی نکرده اند. در اين کشور ها ممکن است ثبت مادريد ضمانت اجرای کافی به همراه نداشته باشد.

نياز به انتخاب وکيل محلی در بعضی موارد

در اکثر موارد در سيتسم مادريد نيازي به انتخاب وکيل در کشورهاي تعيين شده نيست. اما چنانچه اداره ثبت برند در هر يک از کشور هاي تعيين شده اخطاريه ای صادر گردد، براي پاسخ به اين اخطاريه ها استخدام وکيل ضروری است. بعلاوه در صورتي که به ثبت علامت در هر يک از کشور ها توسط اشخاص ثالث اعتراض شود، براي تعيين وکيل دادگستری جهت پاسخ به اعتراضات و مراجعه و انجام تشريفات روند اعتراض ضروری است.

برای ثبت مادرید به کجا مراجعه کنیم؟

در ایران برای ثبت علامت در سیستم مادرید می بایست به اداره ثبت علائم تجاری در تهران مراجعه کنید. اظهارنامه می بایست به زبان انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیولی تکمیل گردد. سپس هزینه های مربوطه نیز می بایست از طریق صرافی به حساب سازمان جهانی ماکلیت فکری واریز گردد. پرداخت تمام هزینه ها با فرانک سویس است.

مدارم لازم برای ثبت مادرید

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند مادرید

 - درخواست ثبت بین المللی علامت در کشور های عضو. متقاضی می بایست در این نامه کشور های مورد نظر خود را تعیین نماید.

 - معرفی نامه بر روی سربرگ رسمی شرکت همراه با امضا مدیران و دارندگان حق امضا شرکت( برای افراد حقوقی)

 - کپی مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)

 - در صورتی که متقاضی شرکت و شخص حقوقی باشد کپی کارت ملی و شناسنامه مدیران و دارندگان حق امضا مجاز شرکت

 - اظهارنامه و اصل گواهینامه ثبت علامت تجاری در ایران

 - تکمیل و ارائه فرم اظهارنامه ثبت مادرید به همراه نام کشور های مورد نظر

 - برگه محاسبه هزینه ها  و تاییدیه آن

 - رسید مربوط به پرداخت هزینه ها به حساب سازمان جهانی مالکیت فکری (با توجه به تحریم ها متقاضی می بایست این هزینه ها را از طریق صرافی یا از هر طریق دیگری شخصا به حساب سازمان جهانی مالکیت فکری پرداخت کند و اداره ثبت علامت در ایران هیچ تسهیلاتی در این رابطه ارائه نمی دهد)

وکیل ثبت مادرید

تنها وکلايی مي توانند در سيستم مادريد فعاليت داشته باشند که تسلط نسبي به زبان انگليسي داشته باشند. همچنين برای ثبت علامت از طريق سيستم داخلي کشورها، تسلط وکيل به زبان انگليسی الزامی است. چرا که خواسته ها و نياز های متفاضی ثبت علامت در کشور های هدف می بايست تامين گردد. اين مهم جز با انتقال صحيح خواسته ها به ادارات ثبت علامت کشور ها ممکن نيست.

وکلای دفتر حقوقی تدبیر توسعه عرفان امکان ثبت علامت تجاری را از طریق سیستم مادرید و همچنین از طریق سیستم داخلی با همکاری موسسات حقوقی بین المللی در سرتاسر دنیا برای مراجعین خود فراهم نموده و در این امر به تجار ایرانی خدمت رسانی می نماید.

برای ثبت علامت در سیستم مادرید و اطلاع از جزئیات و هزینه های آن با ما تماس بگیرید یا فرم زیر را تکمیل نمایید.

چه کشور های عضو سیستم مادرید هستند؟ 

کشور های عضو سیستم مادرید عبارتند از:

ایران / ترکیه / ارمنستان / آذربایجان / بحرین / عمان / الجزیره / چین / دانمارک / فنلاند / گرجستان / مجارستان / تاجیکستان / اوکراین  / سوئد / نروژ

ترکمستان / لهستان / روسیه / فرانسه / آلمان / سوئیس / استرالیا / آمریکا / اتریش / اتحادیه اروپا / آلبانی / کره / آنتیگوا و بارباردو / بن ایر / بوسنی و هرزه گوین / بلژیک / بلغارستان / بوتسوان / بوتان / کوبا / بلاروس / جمهوری چک / استونی / قبرس / مصر / اسپانیا / یونان

انگلستان / بنلوکس / کرواسی / غنا / ایسلند / ایتالیا / کنیا / قرقیزستان / ایرلند / قزاقستان / لیختن اشتاین / ژاپن / لیبریا  / لسوتو / لیتونی / موناکو

مراکش / مولداوی / لتونی / ویتنام / زامبیا  / کوراکائو / سینت مارتین / اسواتینی (سوازیلند) / ماداگاسکار / مغولستان / موزانبیک / مونته نگرو / مقدونیه

پرتغال / نامیبیا / سودان / رومانی / اسلوونی / سنگاپور / هلند / سائوتومه و پرنسیپ / سوریه / بیرالئون / سان مارینو / اسلوواکی

 

  • اشتراک در:

نظرات و دیدگاه شما

مطالب مرتبط

هزینه ثبت شرکت
ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت با توجه به موارد متعددی من جمله نوع شرکت انتخابی، تعداد خطوط موضوع، تعداد اعضاء، میزان سرمایه شخصیت حقوقی و... تعیین می گردد. به عبا

ادامه خواندن
راهنمای ثبت برند
ثبت برند (ثبت علامت تجاری)

راهنمای ثبت برند

صاحبین کسب و کارها و فعالین اقتصادی برای یک کسب و کار هدفمند و جذب بازار تقاضا باید اقدام به ثبت برند یا علائم تجاری نمایند. در این مطلب به سوالاتی

ادامه خواندن
ثبت شرکت فوری
ثبت شرکت

ثبت شرکت فوری

ثبت شرکت فوری صرفاً با دریافت این خدمت از یک متخصص امکان پذیرد است چراکه با ندانستن کوچکترین نکته ها ممکن است روند رسیدگی به پرونده به تاخیر افتد.

ادامه خواندن