پلمپ {پلمب} چگونه صورت میگیرد؟ اگر در مکانی، چه دفتر، چه رستوران یا مغازه و حتی خانه، اقدامی غیرقانونی صورت گیرد، مراجع قضایی در صورت نیاز میتوانند آن مکان را پلمپ یا مهروموم کنند، به این معنا که این مکان‌ها تا زمانی که قانون اجازه ندهد، بسته خواهند ماند و کسی اجازه عبورومرور و استفاده از آن‌ها را ندارد و در صورت فک غیرقانونی پلمب آن مکان، قانون مجازات سختی را برای فرد خاطی در نظر گرفته.

 

پلمپ  واحد‌های صنفی

چرا یک واحد صنفی پلمب میشود؟

  • اگر یک واحد صنفی به شغلی غیر از آن‌چه برای آن پروانه کسب گرفته مشغول باشد
  • اگر بدون دلیل واضح و مشخصی یک واحد صنفی بیش از ۱۵ روز تعطیل باشد و تعطیلی آن، مصرف کننده را به دردسر اندازد.
  • اگر واحد صنفی حق عضویت را به اتحادیه مربوطه پرداخت نکند
  • اگر قوانینی که اتحادیه ابلاغ کرده است را رعایت نکند
  • اگر تکالیفی که قانون نظام صنفی مقرر کرده را انجام ندهد

در صورتی که هر کدام از بند‌های بالا توسط واحد صنفی انجام گیرد به مدت ۱ هفته تا ۶ ماه پلمپ خواهد شد و در صورت تمام شدن مدت تعیین شده پلمب (که در متن حکم آمده)، واحد صنفی رفع پلمب میشود. قبل از پلمپ محل، به فرد صنفی ۱۰ تا ۲۰ روز مهلت داده میشود تا مکان مورد نظر را تخلیه کند. هر فرد صنفی در صورت تعطیلی واحد صنفی خود، مختار است که به کمیسیون نظارت شکایت کند و در صورتی که شکایتش پذیرفته شود و موجه به حساب آید، اتحادیه ملزم به جبران خسارت است برای ثبت شکایت همراهی یک وکیل میتواند مؤثر واقع شود

 

مدارک برای رفع یا جلوگیری از پلمپ

  • مراجعه به اتحادیه ذیربط و تشکیل پرونده و ارائه مدارک فردی و مکانی
  • ارائه گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم
  • ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه و صلاحیت نظامی برای صنوف مشمول
  • گواهی صلاحیت بهداشت محیط و کارت سلامت بهداشت فردی برای صنوف مشمول

نکته: جلوگیری از پلمپ و یا رفع پلمپ واحدهای صنفی، مشروط بر ارائه مدارک فوق برای اتحادیه ذیربط و ارسال تقاضای اتحادیه مذکور ( رفع پلمب یا جلوگیری از پلمپ) به اتاق اصناف خواهد بود.

طبق ماده ۵۴۳ قانون مجازات سلامی، «هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». پس اگر واحد صنفی شده توسط مراجع قضایی پلمب شد، هرگز دست به فک پلمپ خودسرانه نزنید.