شرکت‌نامه یکی از اسناد مهمیست که هنگام ثبت شرکت تنظیم می‌گردد. در شرکت‌های سهامی، اساسنامه سندیست که هویت بخش شخص حقوقی شرکت و مشخص‌کننده‌ی خط مشی فعالیت آن است. اما شرکت‌های مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی اساسنامه نداشته و به جای آن شرکت‌نامه دارند.

تعریف حقوقی شرکت‌نامه چیست؟

شرکت‌نامه قراردادیست که در قالب یک سند رسمی ما بین شرکای یک شرکت تجاری به صورت کتبی منعقد می‌گردد. این قرارداد باید به امضای همه‌ی شرکا یا نماینده‌ی قانونی آن‌ها برسد تا اعتبار یابد. این سند در شرکت‌های با مسئولیت محدود اهمیت بالایی دارد و از ارکان اصلی تشکیل شرکت تلقی می‌شود به طوری که تنظیم نکردن شرکت‌نامه در این شرکت‌ها موجب بطلان شرکت می‌شود.

مطابق ماده‌ی ۳۶ قانون اصلاح بخشی از قانون تجارت، شرکت‌نامه در دو نسخه نوشته می‌شود که یکی از آن‌ها ضمیمه‌ی اظهارنامه‌ی مدیر شرکت شده و دیگری در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود. شرکتنامه همچون صلحنامه و هبه‌نامه سند رسمیست. بنابراین باید همچون اسناد رسمی دیگر تنظیم و توسط قوه قضاییه چاپ شود و پس از تکمیل اطلاعات به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تحویل گردد.

چه مواردی در شرکتنامه نوشته می‌شود؟

قانون بیش از آن که مندرجات شرکتنامه را مشخص کند، به اساسنامه پرداخته است. به همین خاطر معمولا مشابه آنچه که در اساسنامه نگاشته می‌شود، در شرکتنامه هم ثبت می‌شود که شامل موارد زیر است:

 1. نام شرکت
 2. موضوع شرکت
 3. سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی
 4. میزان سهم‌الشرکه هر یک از شرکاء
 5. تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
 6. اسامى شرکا یا مؤسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه او
 7. اسامى مدیران شرکت و اختیارات آن‌ها و مشخصات کسانى که حق امضاء دارند
 8. قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
 9. تاریخ و نحوه رسیدگى به حساب‌ها و چگونگى تقسیم سود و زیان شرکت
 10. انحلال شرکت
 11. قید سایر نکاتى که لازم باشد
 12. بالاخره شرکت‌نامه باید به امضاء مؤسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت گردد

تفاوت اساسنامه و شرکت‌نامه چیست؟

همان‌طور که دیدید آنچه در شرکت‌نامه و اساسنامه بسیار مشابه هم هستند. مهم‌ترین تفاوتی که میان اساسنامه و شرکتنامه است همان شرکت‌هاییست که باید آن را تنظیم کنند. یعنی اساسنامه برای شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص الزامیست اما شرکت‌نامه برای شرکت‌های در قالب تضامنی، مسئولیت محدود و نسبی لازم است. دیگر تفاوت‌ها ممکن است در متن این دو سند و آنچه مورد اشاره قرار می‌گیرد پیش بیاید.

هم شرکت‌نامه و هم اساسنامه به عنوان قراردادهایی که هویت شرکت را روشن می‌سازند از اهمیت بالایی برخوردارند و لازم است دقت حقوقی خوبی برای تنظیم متن آن به کار گرفته شود. مشاوران موسسه‌ی حقوقی تدبیر توسعه عرفان آماده‌ی ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی در زمینه تنظیم شرکتانامه و اساسنامه به شما مخاطبان عزیز هستند.