شرکت تضامنی به شرکتی می گویند که بین دو شخص یا چند نفر به عنوان شریک برای انجام کارهای تجاری صورت می گیرد. با انحلال شرکت اگر دارایی برای پرداخت وام مدت معین کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت وام مدت معین است. همچنین سرمایه شرکاء بین آنها توزیع نمی شود.

ویژگی های کلی شرکت تضامنی

 • در شرکت تضامنی هر شریک مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. برای شریک ها شکل مطمئن نیست ولی برای معامله گران مطمئن ترین حالت و شکل می باشد.
 • اداره این شرکت ها خیلی آسان است از این رو باید اعضای شرکاء کم باشد تا نتیجه بهتری بدهد.
 • جهت واگذاری سهم الشرکه باید شرکاء هم رای باشند.
 • در بعضی از مواقع رای تمام شرکاء الزامی است درنتیجه باید شرکاء تا جای ممکن یک سلیقه و یک ایده داشته باشند.
 • جهت تأسیس شرکت حداقل و حداکثر سرمایه تعیین نمی شود.

مسئولیت هر یک از شرکا در شرکت تضامنی

 • جهت جلوگیری از منحل شدن شرکت، وام مدت معین در خود شرکت بررسی می شود نه از طریق شرکاء.
 • ستن قرارداد مخالف وظایف شرکاء مرتبط با تمام دیون شرکت که میان شرکاء اخذ می شود و تنها در بین آنها به عنوان سند پذیرفته می شود. برای دیگر اشخاص اسناد نیست.

نحوه تشکیل شرکت تضامنی

نحوه تشکیل شرکت تضامنی

شرکت تضامنی زمانی شکل می گیرد که دارای دو امر اساسی باشد:

 1. تنظیم شرکت نامه منطبق با قانون باشد.
 2. تمام سرمایه نقدی پرداخت شود همچنین تمام سهم الشرکه به صورت غیر نقدی تخمین و تحویل داده شود.

معمولا شرکت های تضامنی نیازی به اساسنامه ندارند. اما اگر قراردادی میان شرکاء به وجود آید باید با رضایت قبلی و مشخص کردن وظایف باشد که در اساسنامه اخذ شود. از وظایف مهم و اساسی شرکا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نام و نام گذاری شرکت
 • مسئله و مبحث شرکت
 • مدت زمان شرکت
 • سرمایه و سهم هریک از اعضای شرکت چه نقدی و یا غیر نقدی با بیان اسم شرکاء
 • تقسیم کردن زیان و سود شرکت
 • اخذ قوانین و مقرراتی برای لغو شرکت و یا فوت یکی از شرکا

شرکتنامه اساس و پایه هر شرکت است. تنها با رضایت کامل شرکاء می توان آنها را تغییر داد. همچنین باید کل سرمایه چه نقد وچه غیر نقد پرداخت شود.

نام و نام گذاری شرکت تضامنی

از نظر قانون یکی از شرایط داشتن شرکت تضامنی نام مختص به آن است. طی روند اسم گذاری باید اسم شرکت مربوطه همراه با اسم یک یا چند شریک برده شود. در صورت نبردن اسامی تمام شرکاء، عبارتی مانند شرکاء ویا برادران در ثبت شرکت قید شود. شرکت شخصیت حقوقی دارد. از این رو همانند شخص طبیعی نام گذاری می شود. حداقل اسم یک شریک برده و به مابقی شرکاء اشاره مختصری شود. نام تجاری قابلیت انتقال ندارد زیرا شخص دیگر نمی تواند از اعتبار و نام آن برای خود استفاده کند. در صورت فوت یا خروج یکی از شرکاء که شرکت به اسم او است نمی توان آن اسم برای شرکت ادامه داد و باید نام گذاری جدید انجام داد.

سرمایه، سود، زیان شرکت تضامنی

سرمایه، سود، زیان شرکت تضامنی

اصول کلی در تقسیم سرمایه و سود و زیان میان شرکاء در شرکت تضامنی طوری تنظیم می شود که با توجه به سهم الشرکه داشتن در شرکت از سود آن سود برده و در ضرر آن دچار زیان می شوند. در یکی از ماده بیان شده که میزان پرداخت قرض در شرکت به نسبت سرمایه ای که دارند برآورد می شود. بعضی اوقات اتفاق می افتد یکی از شرکاء سهم آن در سود یا زیان بیشتر و کمتر می شود. برای مثال اشخاصی که داری اعتبار و آگاهی در زمینه شرکت هستند با سرمایه کم در حالی که در سود سهم زیادی می برند وارد شرکت می شوند.

مطابق ماده ۱۳۲ در صورت ضرر وارده به شرکت جبران نشد پرداخت سود به شرکاء ممنوع است. مثلا اگر شرکتی پارسال ۲۵۰ هزار تومان زیان داده باشد ولی امسال ۳۰۰ هزار تومان سود ببرد تنها ۵۰ هزار تومان بین شرکا تقسیم می شود مابقی به عنوان سرمایه به شرکت برمی گردد. که به این قانون تکمیل سرمایه می گویند.

مدیر یا مدیران شرکت

مدیر شرکت می تواند از یک نفر تا چند نفر باشد. مدیر می تواند از یکی از اعضای شرکت و یا خارج از آن باشد. معمولا مدیر یکی از شرکایی که شرکت به اسم او است انتخاب می‌شود. بعضی اوقات مدیر طبق شرکتنامه انتخاب می شود اگر شرکاء هم رای نباشند برای تغییر اسم با دلایل موجه به قانون مراجعه کنند. در بیشتر موارد با استعفا و عزل مدیر از سمتش شرکت همچنان باقی می ماند. در آخر شرکاء باید اتفاق نظر داشته باشند. چنانچه در تغییر مدیر در شرکتنامه آشکار شده اتفاق نظر نداشته باشند یا مدیر یکی از اعضا باشد و موافق تغییر خود نباشد برای برکناری او حکم دادگاه الزامی است.

هر وقت انتخاب مدیر بو وسیله اساسنامه و شرکتنامه نباشد تغییر و عزل آن با اکثریت رای امکان پذیر است. مدیر تمام اختیارات برای اداره و پیشروی شرکت خواهد داشت. مگر اختیاری که طبق اساسنامه از او گرفته باشند. اگر تعداد مدیران شرکت زیاد باشد طبق اساسنامه هر کدام تکالیف و نقش بخصوصی دارند و هر کدام اختیارات مربوط به خود را دارا هستند.

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی

یکی از بارزترین دلایل انحلال شرکت تضامنی ورشکستگی آن است. گرچه در صورت اتمام مدت شرکت، رضایت کامل شرکاء و درخواست یکی از اعضا از دادگاه شرکت منحل می شود. همچنین فوت یا ورشکستگی یکی از شرکاء باز می توان از منحل شدن شرکت جلوگیری کرد. تا موقعی که شرکت منحل نشود قرض ها را باید شرکت بپردازد. در صورت منحل شدن شرکت قرض ها باید توسط شرکاء ادا شود. هیچ کدام از اعضا با بهانه اینکه قرض بیشتر از سهم آنها در شرکت است خود را تبرئه کنند. با انحلال شرکت و تشخیص دارایی آنها اگر قرضی باقی مانده باشد شرکاء هیچ سهمی در پرداخت آن ندارند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

 • شناسنامه، کارت ملی تمام شرکاء (اگر اعضا آقا باشد کارت معافیت و پایان خدمت الزامی است).
 • اسم و مشخصات مدیر و در صورت نیاز مدیران هر بخش
 • وجود شرکتنامه با امضا و مهر شرکاء
 • تقاضانامه همراه امضای اعضای شرکت
 • گواهی مدیر یا مدیران جهت پرداخت کل سرمایه شرکت
 • اساسنانه
 • اخذ مجوز فعالیت از مرجع های قانونی
 • صورت جلسه همراه امضا کل اعضای شرکت