اخیرا برخی از شعب دیوان عالی کشور به شهر قم منتقل شده اند. شعب ٢٣ و ٢۶ و ٢٧ و ٣١ و ٣٣ و ٣٩ و ۵٢ دیوان عالی کشور در شهر قم مستقر هستند.

نشانی  شعب دیوان عالی مستقر در قم؛ میدان آزادگان بلوار میر عابدینی جنب دادگستری قم می باشد..

ضمنا لازم به ذکر است رسیدگی در دیوان غیر حضوری است و شعب دیوان در قم از پذیرش حضوری مراجعین جز در موارد استثنایی ممکن نیست. در آخرین مراجعه به شعب دیوان عالی، رویه مراجعه حضوری به این نحو بود که در طبقه همکف سرباز مستقر در درب ورودی با شعبه تماس تلفنی برقرار کرده و در صورت تجویز مدیردفتر شعبه ورود به دیوان عالی میسر می گردد در غیر این صورت لوایح توسط نگهبان یا سرباز اخذ و به شعبه تحویل داده می شوند.

 

اختیارات دیوان عالی

این مرکز عالی‌ترین مجع قضایی است که به امور مهمی نظارت میکند و در تمامی کشورهای به ویژه اسلامی مجود دارد‌، حتی در ایران باستان و بعدتر در قانون اسلام نیز، تشکیلاتی این چنینی برای نظارت بر سایر دستگاه‌های قضایی وجود داشته است و این نشانگر ضرورت وجود این دیوان است.امروزه دیوان عالی کشور ما برگرفته از دستگاه قضائی فرانسه است که در قرن هفدهم تشکیل شد و بسیاری از کشورها مثل بلژیک سیستم دیوان عالی خود را بر اساس این کشور دایر کرده‌اند.

  • نظارت بر اجرای درست قوانین در سایر دادگاه‌های کشور
  • رسیدگی به اعتراض‌ رای دادگاه‌های نظامی، کیفری، انقلاب و عمومی، همچنین فرجام‌خواهی در پرونده‌های خانوادگی قابل فرجام‌خواهی
  • رسیدگی به پرونده‌ها و تخلفات احتمالی رئیس جمهور
  • رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری