ماده ۳۲ قانون ثبت علائم تجاری علائم غیر قابل ثبت را نام برده است:

ابتدا متن ماده ۳۲ قانون ثبت علامت تجاری در ذیل ارئه می شود و در ادامه هر یک از موارد را با ذکر مثال توضیح خواهیم داد.

ماده 32 قانون ثبت علامت - علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست‌

ماده ۳۲ قانون ثبت علامت – علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست

اولین مورد از موارد غیر قابل ثبت

‎‎‎نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد. چنانچه علامتی نتواند کالاها و خدمات یک موسسه را از دیگری متمایز سازد فاقد اصلی‌ترین مشخصه علامت تجاری یعنی ویژگی تمایز بخشی است. چنانچه علامتی فاقد وصف تمایز بخشی باشد قابل ثبت نیست و با اخطاری رد به دلیل فقدان وصف تمایز بخشی مواجه می شود. کلمه های عام، توصیفی، نوعی و جنسی و گمراه کننده؛ مثلا استفاده از کلمهسخت افزاربرای فعالیت های کامپیوتری

به دنبال کامل‌ترین خدمات حقوقی هستید؟

ما با به‌روزترین تجربیات حقوقی و مجرب‌ترین وکلا در کنار شما هستیم.
برای مشاوره رایگان، همین الان با ما تماس بگیرید.
۰۲۱۸۸۵۴۷۸۶۰

 

دومین مورد از موارد غیر قابل ثبت

‎‎‎خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

در هر جامعه ای برخی ارزش ها وباورهای فرهنگی و اخلاقی و دینی وجود دارد که علامت تجاری نمی تواند برخلاف آن باشد مثلا استفاده از تصاویر خانم ها در علامت تجاری یا اندام زن در ایران خلاف نظم عمومی است. همچنین تصاویر و کلمه های نژاد پرستانه و توهین آمیز نیز از این دسته علاوم تجاری هستند که به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه ثبت نمی شوند و در صورت ثبت هم قابل ابطال هستند.

سومین مورد از موارد غیر قابل ثبت

مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند. مثلا کلمه قاینات برای زعفران یا کلمه شاندیز به تنهایی برای رستوران یا کلمه لیقوان برای پنیر قابل ثبت نیستند چرا که مصرف کننده را نسبت به مبدا کالا گمراه می گرداند.

چهارمین مورد از موارد غیر قابل ثبت

عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بینالدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بینالمللی تأسیس شدهاند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

به عنوان مثال نمی توان از نام یک کشور و پرچم آن به عنوان علامت تجاری استفاده و آن را ثبت نمود.

پنجمین مورد از موارد غیر قابل ثبت

‎‎‎عین یا به طرز گمراه کنندهای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.

ششمین مورد از موارد غیر قابل ثبت

‎‎‎عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

هفتمین مورد از موارد غیر قابل ثبت

‎‎‎عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که بهلحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. چناچه علامتی در یکی از کشور های عضو کنوانسیون پاریس به ثبت برسد از تاریخ ثبت اظهارنامه به مدت ۱ سال دارای حق تقدم است.

مثلا چنانچه علامت الف در تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ در کشور کره جنوبی به ثبت برسد و شخصی در ایران در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۹ ثبت این علامت را درخواست نماید و متقاضی کره ای می تواند از ثبت این علامت ممانعت به عمل آورده و در صورت ثبت این علامت توسط شخص ایرانی، گواهینامه ثبت این علامت را از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه، ابطال نماید. بعلاوه با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت علائم تجاری، امکان استفاده از نام های تجاری ثبت شده و یا ثبت نشده ی دیگران به عنوان علامت ممکن نیست.