یکی از معضلاتی که شاید گروه‌های زیادی با آن روبه رو هستند ماجرای تغییر نامشان است. بسیاری از نام خود رضایت ندارند. بسیاری نامشان را متفاوت با شخصیت خود می‌دانند. در ادامه درباره قوانین حقوقی تغییر نام اشاراتی داریم.

با توجه به ماده ی ۲۰ قانون ثبت احوال نام های با شرایط زیر ممنوعیت ثبتی داشته و دارندگان این نام ها می‌توانند جهت تغییر نام به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.

-القاب
-اسامی مرکب که در عرف یک نام محسوب نمی شوند
-نام های زننده و مستهجن
-نام های که خلاف مقدسات اسلامی باشند
-عناوینی مانند (سرهنگ، دکتر، شهردار)
-نام های نامناسب با جنسیت
-همنام بودن برادران و خواهران یک خانواده
-همنام بودن فرزند با پدر یا مادر
-نام هایی که از اسامی هفته گرفته شده باشند (مانند شنبه)
*همچنین اشخاصی بالای ۱۸سال ( و یا کمتر از ۱۸سال با حکم رشد) که دارای اسم یا مشخصات زیر باشند نیز مجاز به تغییر یا اصلاح نام خود هستند.

-نام های دارای کلمات زائد و غیرضروری
-نام های دارای اشتباهات املائی
-اشخاصی که با تأئید مراجع قانونی به دین اسلام مشرف می شوند
-اشخاصی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم تغییر جنسیت را صادر کرده باشد
-مدارک مورد نیاز برای تغییر نام :
-اصل شناسنامه و ۲ بار فتوکپی آن
-تکمیل فرم درخواست تغییر نام
-پرداخت هزینه های مربوطه