نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره و نحوه ثبت آن

نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره و نحوه ثبت آن

نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره و نحوه ثبت آن

در این مطلب قصد داریم ضمن ارائه نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره، متقاضیان را با  تغییر اعضای و کلیه موارد مربوط به آن آشنا نماییم. اعضای هیئت مدیره دارای شرایط خاصی من جمله مدت فعالیت شان باتوجه به نوع شرکت( مثال: مدت زمان فعالیت در شرکت سهامی خاص ۲ سال)، سهامدار بودن و… می باشد.
برای تغییر اعضاء باید تمامی این موارد را در نظر داشت تا در نهایت، تغییرات مورد نظر در سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد. لازم به ذکر است ثبت تغییرات شرکت مبنی بر تغییر اعضاء هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده یا جلسه هیئت مدیره عملی می شود.
اعضای منتخب برای سمت هیئت مدیره باید سهامدار بوده، سنی قانونی داشته باشند و همچنین سایر شرایط مندرج در قانون را داشته باشند که بیشتر به آن می پردازیم.

تغییر هیئت مدیره

دلایل متعددی ممکن است سبب تغییر هیئت مدیره شرکت ها شود. پایان مدت ماموریت اعضاء علی البدل، پایان مدت فعالیت اعضاء که در شرکت های سهامی ۲ سال می باشد از جمله دلایل کاهش یا افزایش اعضای هیئت مدیره می باشد.

انتخاب و تعیین اعضاء هیئت مدیره در هر شرکتی، پس از طی روند خاصی عملی می شود و باید توسط متخصصین آن صورت گیرد تا بهترین نتیجه را به دنبال داشته باشد.
لذا برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات تکمیلی در این خصوص از طریق راه های ارتباطی با کارشناسان ثبت موسسه عرفان در تماس باشید.

مدارک لازم جهت تغییر اعضای هیئت مدیره

مدارک مذکور بر حسب مورد می تواند تفاوت هایی در مجموع داشته باشد لذا در حالت کلی مدارک لازم جهت تغییر اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد:

 • دو سری صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده یا هیئت مدیره
 • ارائه مدارک هویتی اعضاء جدید الورود
 • اطلاعات شخصی اعم از شماره تماس و اقامتگاه اشخاص جدید الورود
 • ارائه لیست سهامداران شرکت
 • روزنامه تأسیس و آخرین تغییرات شرکت
 • ارائه وکالتنامه وکیل در صورتی که قصد دارید از وکیل استفاده نمایید.

نکته: لازم به ذکر است ذیل تمامی صورتجلسات باید توسط اعضاء و سهامداران شرکت به امضاء رسیده باشد.

صورتجلسه تغییر اعضا هیئت مدیره شرکت

نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیات مدیره شرکت

صورتجلسه تغییر اعضای هیات مدیره شرکت بر حسب مورد می تواند متفاوت باشد و در چند مجمع نیز تشکیل شود.
اما در حالت کلی نمونه صورتجلسه مذکور به شرح ذیل می باشد.

شرکت ….  سهامی خاص به شماره ثبت …. و شناسه ملی ….

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  شرکت  فوق در تاریخ ….  راس ساعت ….  صبح  با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.

 

۱ ) جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

 1. آقا/خانم …. به شماره ملی …. به سمت رئیس هیئت مدیره
 2. آقا/خانم …. به شماره ملی …. به سمت ناظر جلسه
 3. آقا/خانم …. به شماره ملی …. به سمت ناظر جلسه
 4. آقا/خانم …. به شماره ملی …. به سمت منشی جلسه

 

۲ ) آقا/ خانم …. به شماره ملی …. و آقا/خانم …. به شماره ملی …. ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

 

۳) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند :

آقا/خانم ….. به شماره ملی ….. به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقا/خانم ….. به شماره ملی …..  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقا/خانم ….. به شماره ملی …..  به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.

 

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل، چک، سفته، برات، قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری  با امضاء ….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

هیچ کدام از  هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین شرکت مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهیم بود.

۴) به آقا/خانم ….. با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

 

محل امضاء هیئت رئیسه:

رئیس جلسه                                 ناظر جلسه                       ناظر جلسه                                   منشی جلسه

امضاء هیئت مدیره: ….

بازرس اصلی ….                                                                              بازرس علی البدل ….

لیست سهامداران شرکت …. به شماره ثبت …. و شناسه ملی …. حاضر در جلسه مجمع عمومی  عادی به طور فوق العاده مورخ ….  راس ساعت …. صبح

 1. آقا/خانم …. به تعداد سهام …. امضاء ….
 2. آقا/خانم …. به تعداد سهام …. امضاء ….
 3. آقا/خانم …. به تعداد سهام …. امضاء ….
 4. آقا/خانم …. به تعداد سهام …. امضاء ….

نکته: در وضعیتی که مهلت فعالیت بازرسین شرکت به اتمام رسیده باشد، باید در ابتدا اقدام به تمدید بازرسین نمایید.
در این حالت نیازی به تشکیل مجمع جداگانه ای نیست چراکه این تصمیم نیز در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صورت می پذیرد.

نحوه ثبت صورتجلسه تغییر اعضای هیات مدیره شرکت

تنظیم صورتجلسه و ثبت آن، دو مورد کاملا مجزا می باشند لذا در این قسمت نحوه ثبت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت در سامانه ثبت شرکت ها را توضیح می دهیم که به صورت ذیل می باشد:

 1. در وهله اول باید صورتجلسه متناسب، توسط متخصصین این حوزه تنظیم گردد.
  سپس با مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در بخش ثبت تغییرات شرکت، اطلاعات اولیه شرکت باید وارد شود.
 2. اطلاعاتی من جمله حق توکیل، سمت اعضاء هیئت مدیره، تاریخ و ساعت صورتجلسه و… باید به صورت دقیق در سامانه عنوان شده باشد.
  در نهایت برای ثبت اولیه در سامانه، لازم است صورتجلسه را در سایت نیز تایپ نمایید.
 3. در این وضعیت تمامی مدارک و ضمائم مربوطه نیز باید در پوشه مخصوص ثبت تغییرات شرکت، به اداره ثبت شرکت استان توسط پست تسلیم گردد.
  چراکه حضور متقاضی طی روند اجرایی ثبت تغییرات، هیج تاثیری در تسریع امور مورد درخواست نخواهد داشت.
 4. پس از بررسی های اولیه و ثانویه توسط کارشناسان اداره، در صورتی که نقضی وجود نداشته باشد، پرونده مورد قبول واقع می گردد.
  در انتها با پرداخت هزینه های قانونی و روزنامه رسمی، آگهی منتشر خواهد شد و دارنده حق توکیل می تواند آن را از اداره ثبت استان دریافت نماید.

نکته: تمامی اعضا و بازرسین باید پیش از هرگونه اقدام در سامانه ثبت شرکت ها، باید در سامانه ثنا نیز ثبت نام انجام داده باشند.

موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان

ثبت تغییرات شرکت اعم از تغییر اعضای هیئت مدیره، تمدید بازرسین و سایر موارد در داخل و خارج از کشور در موسسه عرفان توسط وکلا و کارشناسان خبره این حوزه صورت می گیرد.
متقاضیان می توانند برای بهره مندی از این خدمات و دریافت مشاوره رایگان از طریق شماره ۰۲۱۸۸۵۴۷۸۶۰ با متخصصین موسسه در تماس باشند.

 • اشتراک در:

نظرات و دیدگاه شما

مطالب مرتبط

نحوه ثبت لوگو در تهران
ثبت لوگو

نحوه ثبت لوگو در تهران

ارائه کنندگان خدمات و عرضه کنندگان کالا ها برای حضور در یک بازار رقابتی سالم و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص ثالث باید اقدام به ثبت لوگو نمایند. آما

ادامه خواندن
مراحل ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

مراحل ثبت طرح صنعتی

مراحل ثبت طرح صنعتی مراحل ثبت طرح صنعتی که من جمله آن بررسی، ثبت و انتشار آگهی طرح می باشد وفق بر ماده 27 قانون ثبت طرح صنعتی، علائم تجاری و اختراع

ادامه خواندن
صفر تا صد ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

صفر تا صد ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی یکی از مهم ترین اقداماتی است که صاحبین کسب و کار و فعالین اقتصادی در یک سری بخش های خاص باید اقدام به آن نماید. این اقدام سبب می شود

ادامه خواندن