پلمپ دفاتر قانونی 1403

پلمپ دفاتر قانونی 1403

پلمپ دفاتر قانونی 1403

پلمپ دفاتر قانونی 1403 من جمله یکی از مهم ترین اقداماتی است که بعد از ثبت انواع اشخاص حقوقی باید صورت پذیرد.

شرکت ها پس از ثبت و نیز به صورت سالیانه باید برای دفاتر پلمپ سال جاری شان اقدام نمایند.
منظور از دفاتر تجاری دفاتر کل و روزنامه می باشد که هر فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی برای تداوم و استمرار فعالیتش باید اطلاعاتی را در آن عنوان نماید.

در خصوص دفاتر مذکور به صورت اجمالی می توان گفت که باید تمامی هزینه های روزانه، هفتگی و... به شکل خاصی در این دفاتر به صورت دقیق ثبت گردد.

لازم به توجه است که دفاتر تجارتی در قانون تجارت در یک دسته بندی چهارتایی قرار گرفته است که هر یک تعریف و کاربرد مختص به خود را دارد که به آن می پردازیم.

اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری از طریق سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دنبال می شود و حتی برای اشخاص حقیقی نیز باید به این سامانه مراجعه کرده و روند را طی نمود.

اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی 1403

اظهار نامه پلمپ دفاتر قانونی - موسسه عرفان

همانطور که ذکر شد اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی 1403 یکی از موارد ضروری است که فعالین اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی باید مدنظر داشته باشند.
اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی مشتمل بر دفاتر کل و دفاتر روزنامه می باشد و در مواد 7 و 8 قانون تجارت نیز به آن پرداخته شده است.

در خصوص دفاتر تجارتی طبق ق.ت پیشنهاد می شود توضیحات ذیل را پیش از هر اقدامی برای فعالیت اقتصادی و تجاری مطالعه نمایید.

وفق بر ماده 6 ق.ت در خصوص دفاتر تجارتی هر تاجري به استثناء كسبه جزء مكلف است به دستورات ذیل است:
(هر تاجري باید دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار ‌مي دهد داشته باشد)

 • دفتر روزنامه
 • دفتر كل
 • دفتر دارائي
 • دفتر كپيه

تعریف دفتر روزنامه

‌ماده 7 - دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (‌از قبيل خريد و‌ فروش و ظهرنويسي) را عنوان کند.
بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را بهر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود ‌برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.

تعریف دفتر کل

ماده 8 - دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا ‌كرده باشد.
همچنین هر نوعي از آن را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.

تعریف دفتر دارائی

ماده 9 - دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را ‌بريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد.
اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

تعریف دفتر کپیه

ماده 10 - دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حساب هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.

تبصره: تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حساب هاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.

مواد 11 تا 15 ق.ت در خصوص دفاتر تجارتی و قوانین مربوط به آن نیز برای هر متقاضی واجب است که به شرح زیر می باشد:

ماده 11 - دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناءِ دفتر كپيه قبل از آن كه در آن چيزي نوشته شده باشد بتوسط نماينده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد.

براي دفتر كپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد.
در موقع تجديد ‌ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.

‌ماده 12 - دفتري كه براي امضاء بمتصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است‌ صفحات دفتر را بشمارد.

متصدی  باید در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو‌ طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند
 لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13 - كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود.
تراشيدن و حک کردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است.
تاجر بايد تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.

ماده 14 - دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار مي برند، بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت.
غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم 10.000.000 تا 60.000.000 ريال جزاي نقدي است.
اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي ‌مدعي العموم مي‌ تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستة كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر - موسسه حقوقی عرفان

همانگونه که در بالا ذکر شد دفاتر پلمپ برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود و در حالت کلی مدارک آن به صورت ذیل می باشد که عبارتند از:

 • مدارک هویتی شخص اعم از شناسنامه و کارت ملی
 • روزنامه تاسیس و آخرین روزنامه تغییرات شخصیت حقوقی
 • مدارک هویتی مدیرعامل صاحب حق امضاء
 • شماره تماس
 • نشانی اقامتگاه به همراه کدپستی استعلام دار
 • ارائه وکالتنامه وکیل دادگستری بر حسب مورد

نکته: در صورتی که کدپستی شخص حقوقی در به صورت اشتباه درج شده باشد و یا اقامتگاه شخصیت تغییر کرده باشد در وهله اول باید اقدام به تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس نمایید.

مراحل پلمپ دفاتر قانونی 1403

 1. مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir
 2. انتخاب اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی 1403
 3. انتخاب نوع شخصیت اعم از حقوقی و حقیقی
 4. تکمیل اطلاعات درخواستی
 5. انتخاب تعداد صفحات مورد نیاز 50 یا 100 و یا 200 برگ
 6. پرداخت هزینه و ثبت درخواست
 7. تسلیم مدارک به مرجع ثبت
 8. تحویل دفاتر (کل و روزنامه) در اقامتگاه

مراحل پلمپ دفاتر قانونی - موسسه حقوقی عرفان

جریمه عدم پلمپ دفاتر قانونی 1403

 • رد دفاتر پلمپ معادل 10 درصد مالیات آن سال جاری جریمه به دنبال خواهد داشت.
 • متقاضی با عدم ارائه دفاتر پلمپ یا ارائه دفاتر پلمپ ناقص معادل 20 درصد مالیات آن سال جاری جریمه خواهد شد.
 • حتی اشخاصی که معاف از پرداخت مالیات هستند باید دفاتر تجاری خود را در موعد مشخص شده تسلیم مرجع کنند.
  در غیر این صورت موجبات لغو معافیت مالیاتی خود را فراهم آورده اند.

اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری در موسسه عرفان

موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان با به کارگیری وکلای و کارشناسان متخصص، خدمات حقوقی و ثبتی را در عرصه داخل و خارج از کشور به متقاضیان ارائه می کند.
همچنین است که تعدد وکلا سبب شده تا هر پرونده توسط چندین وکیل متخصص مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه مطلوب را برای موکلین به دنبال داشته باشد.

متقاضیان برای دریافت مشاوره رایگان می توانند از طریق راه های ارتباطی و یا شماره تماس 02188547860 با ما در تماس باشند.

 

 • اشتراک در:

نظرات و دیدگاه شما

مطالب مرتبط

مراحل و هزینه ثبت برند 1403
ثبت برند (ثبت علامت تجاری)

مراحل و هزینه ثبت برند 1403

هزینه و روند ثبت برند یا علامت تجاری هر ساله دستخوش یک سری تغییرات قرار می گیرد اما در مجموع ضوابط و آئین نامه های مربوطه خود را حفظ میکند. در این

ادامه خواندن
قوانین ثبت شرکت 1403
ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت 1403

اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها انواع و اقسام متعددی دارند که متقاضیان بر حسب نیاز باید با تبعیت از قوانین مربوطه اقدام به انتخاب نوع شرکت و تاسیس آن می ن

ادامه خواندن
شرایط تاسیس شرکت در سال 1403
ثبت شرکت

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403 از مهمترین مواردی است که متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی پیش از هر اقدامی باید اطلاعات کافی در این خصوص داشته باشند. شرایط تا

ادامه خواندن