پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه

پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه

پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه

تصمیم افزایش سرمایه شرکت ها از روش های متعددی عملی می شود که در این بند به پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه که از طریق حق تقدم صورت میگیرد، می پردازیم.

در وضعیتی که تمامی سهامداران شخصیت حقوقی در مجمع حضور داشته باشند، افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.
در صورتی که برخی از سهامداران در مجمع باشند، یعنی افزایش سرمایه با حضور اکثریت باشد، باید تصمیم مذکور به مجمع دیگری تفویض گردد.

به عبارتی دیگر تصمیم افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره تفویض می شود.
پس از آن در جلسه هیئت مدیره، افزایش سرمایه با حضور کلیه اعضاء صورت خواهد گرفت.

تصمیمات مربوطه در افزایش سرمایه به حالت فوق الذکر، در صورت لزوم باید در دو نوبت در روزنامه کثیر الانتشار شرکت منتشر گردد.
اگر در آگهی دعوت نوبت اول، حدنصاب رعایت نشود باید آگهی دیگری نیز منتشر شود و در عین حال نتیجه آگهی اول نیز در آن درج شود.

  • اشتراک در:

نظرات و دیدگاه شما

مطالب مرتبط

مراحل و هزینه ثبت برند 1403
ثبت برند (ثبت علامت تجاری)

مراحل و هزینه ثبت برند 1403

هزینه و روند ثبت برند یا علامت تجاری هر ساله دستخوش یک سری تغییرات قرار می گیرد اما در مجموع ضوابط و آئین نامه های مربوطه خود را حفظ میکند.

ادامه خواندن
قوانین ثبت شرکت 1403
ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت 1403

اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها انواع و اقسام متعددی دارند که متقاضیان بر حسب نیاز باید با تبعیت از قوانین مربوطه اقدام به انتخاب نوع شرکت و تاسیس آن م

ادامه خواندن
شرایط تاسیس شرکت در سال 1403
ثبت شرکت

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403 از مهمترین مواردی است که متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی پیش از هر اقدامی باید اطلاعات کافی در این خصوص داشت

ادامه خواندن