پاسخ موسسه حقوقی تدبیر و توسعه عرفان:
در حالت عادي خير
ولي با توجه به مقررات قسمت اول بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و نظریه شماره ۱۷۲۸/۷-۱۸/۳/۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه با احراز اضطرار توسط دادستان می شود رفع ممنوع الخروجی به عمل آورد.
بايد به دادستاني محل صدور گذرنامه درخواست بدين و دلايل اضطراري بودن خروج از كشورتون رو توضيح بديد و دادستاني بايد طرف ٣ روز موافقت و يا مخالفت خودشو اعلام كنه.
در غير اين صورت تا زمان صدور حكم قطعي طلاق شما ممنوع الخروج خواهيد بود.