صورتجلسه هیئت مدیره افزایش سرمایه

صورتجلسه هیئت مدیره افزایش سرمایه

صورتجلسه هیئت مدیره افزایش سرمایه

در این مقاله قصد داریم متقاضیان را با چگونگی نوشتن صورتجلسه هیئت مدیره افزایش سرمایه، قواعد و ضروریات تنظیم این صورتجلسه و موارد مربوطه آشنا نماییم. برای افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص می بایست صورتجلسه مطابق آنچه در ادامه آمده است، حاضر گردد.
همچنین در مقاله نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه به طور کامل و رایگان با ذکر تمامی نکات مرتبط با آن قرار گرفته است.
افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و در وضعیتی که برخی از سهامداران در جلسه حضور نداشته باشند، باید اقدام به انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیر النتشار شرکت نمایید.
به دلیل حضور اکثریت سهامداران در مجمع مذکور در دستور جلسه آگهی دعوت باید اختیار افزایش سرمایه که به جلسه هیئت مدیره تفویض می گردد، عنوان شود.
آگهی دعوت در صورتی در دو نوبت منتشر می گردد که در پس از آگهی دعوت نوبت اول حدنصاب رعایت نشده باشد. در این صورت الزاماً باید نتیجه آگهی نوبت اول در آگهی نوبت دوم عنوان شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه به مقاله مربوطه مراجعه فرمایید.

صورتجلسه هیئت مدیره برای افزایش سرمایه

الف) مجمع عمومی فوق العاده که اختیار افزایش سرمایه را به هیئت مدیره نفویض می نماید :
شرکت …. به شماره ثبت …. و شناسه ملی ….
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق در تاریخ …. راس ساعت …. با حضور اکثریت سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .
جهت رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند :
آقای … به شماره ملی …. به سمت رئیس جلسه
آقای … به شماره ملی …. به سمت ناظر جلسه
آقای … به شماره ملی …. به سمت ناظر جلسه
آقای … به شماره ملی …. به سمت منشی جلسه
نکته: اعضاء هیئت رئیسه می تواند اشخاص حقوقی نیز باشد که در این صورت باید شخصیت حقوقی به همراه نماینده آن مشخص گردد.

دستور جلسه در این مجمع

تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ……… ریال به ………… ریال پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی همگی موید لزوم افزایش سرمایه شرکت می باشد.
مجمع تصویب نمود سرمایه شرکت از مبلغ ……… بانام / بی نام به ارزش ………. ریالی به مبلغ ………. ریال منقسم به …….. سهم بانام /بی نام ……. ریالی از مطالبات حال شده سهامداران از طریق صدور ………. سهم با نام /بی نام ……… ریالی سهام جدید افزایش یابد.
مجمع کلیه اختیارات خود مبنی بر افزایش سرمایه را به هیئت مدیره تفویض نمود و به هیئت مدیره اختیار داده می شود حداکثر ظرف ۱۲ ماه نسبت به عملی نمودن مصوبه مجمع (افزایش سرمایه) اقدام نماید و سپس نسبت به اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه اقدام نماید.
به آقای ……….. با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید و ضمناً نامبرده صحت کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

رئیس جلسه                       ناظر جلسه                           ناظر جلسه                      منشی جلسه

ب) در جلسه هیئت مدیره نیز دستور جلسه یعنی افزایش سرمایه با توجه به مندرجات مجمع عمومی فوق العاده، عملی می شود :

شرکت …. به شماره ثبت …. و شناسه ملی ….
جلسه هيأت مديره شركت فوق سهامي خاص ثبت شده به شماره ثبت …. با حضور کلیه اعضاء در تاريخ …. ساعت …. در محل اصلی شرکت تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ … که اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه را به هیئت مدیره تفویض نموده و با توجه به آگهی حق تقدم منتشره در روزنامه رسمی کثیر الانتشار … سرمایه شرکت از مبلغ … ریال به مبلغ … ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران از طریق صدور … سهام جدید به ارزش … ریالی با نام عادی افزایش یافت.

سرمایه شرکت مبلغ … ریال منقسم به … سهم … ریالی بانام که تماماً نقداً پرداخت شده می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
لیست سهامداران قبل و بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد.
نکته : تعداد سهام سهامداران قبل و بعد از افزایش سرمایه به طور دقیق مقابل اسم هر یک از سهامداران باید عنوان گردد.

به آقای … احدي از مدیران شركت وكالت با حق توكيل به غير داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
ضمنا ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تائید نمودند.
محل امضاء اعضاء هيأت مديره:

صورتجلسه افزایش شرکت

قوانین نوشتن صورتجلسه هیئت مدیره افزایش سرمایه

  • لازم به ذکر است پس از تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره در مجمع عمومی فوق العاده، باید لیست سهامداران به همراه تعداد سهام هر یک قبل و بعد از افزایش سرمایه نیز عنوان شود.
  • ذیل تمامی صفحات صورتجلسه باید به امضاء تمامی اعضایی که اسمشان قید شده است برسد، به غیر از اعضاء غائب که ذکر غیبت ایشان کافی است.
  • در انتهای جلسه هیئت مدیره در صورتی که از افزایش سرمایه از مطالبات حال شده سهامداران باشد، باید میزان طلب هر یک نیز عنوان شود و به امضاء هر یک برسد.
  • در صورتی که مهلت فعالیت اعضاء هیئت مدیره و بازرسین به اتمام رسیده باشد، باید پیش از افزایش سرمایه اقدام به تنظیم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با تصمیم تمدید هیئت مدیره و بازرسین نمایید.
    لازم به ذکر است مهلت فعالیت اعضاء هیئت مدیره در شرکت سهامی دو سال و بازرسین نیز یک سال مالی می باشد.
  • پیش از هر نوع افزایش سرمایه در شرکت ها باید در نظر داشته باشید، سرمایه تعهدی نیز باید پرداخت شده باشد.
    دستور جلسه جهت پرداخت سرمایه تعهدی در جلسه هیئت مدیره تصویب می شود.

خدمات موسسه حقوقی عرفان

جهت بهره مندی ازخدمات ثبتی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و همچنین دریافت مشاوره رایگان از متخصصین موسسه حقوقی عرفان می توانید از طریق راه های ارتباطی سایت و یا با شماره ۸۸۵۴۷۸۶۰ در تماس باشید.

 

  • اشتراک در:

نظرات و دیدگاه شما

مطالب مرتبط

مراحل و هزینه ثبت برند 1403
ثبت برند (ثبت علامت تجاری)

مراحل و هزینه ثبت برند 1403

هزینه و روند ثبت برند یا علامت تجاری هر ساله دستخوش یک سری تغییرات قرار می گیرد اما در مجموع ضوابط و آئین نامه های مربوطه خود را حفظ میکند. در این

ادامه خواندن
قوانین ثبت شرکت 1403
ثبت شرکت

قوانین ثبت شرکت 1403

اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها انواع و اقسام متعددی دارند که متقاضیان بر حسب نیاز باید با تبعیت از قوانین مربوطه اقدام به انتخاب نوع شرکت و تاسیس آن می ن

ادامه خواندن
شرایط تاسیس شرکت در سال 1403
ثبت شرکت

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403

شرایط تاسیس شرکت در سال 1403 از مهمترین مواردی است که متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی پیش از هر اقدامی باید اطلاعات کافی در این خصوص داشته باشند. شرایط تا

ادامه خواندن